Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland

Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland

14 maj 2022 – 22 januari 2023

I samband med firandet av Ålands 100-åriga självstyre 2021-2022, arrangerar museet den första utställningen i Sverige om den intressanta, men sällan uppmärksammade konstnärskolonin i Önningeby. Utställningen lyfter fram ett stort antal av de svenska och finländska Önningebymålarnas allra främsta verk från landsbygden och den åländska skärgården men även vänporträtt och fotografier från livet i konstnärskolonin. Bland de representerad konstnärerna finns J.A.G. Acke, Ida Gisiko-Spärck, Anna Wengberg och Edvard Westman från Sverige samt Victor Westerholm, Elin Danielson-Gambogi, Hanna Rönnberg, Ellen Favorin, Amélie Lundahl, Eva Acke, Elias Muukka och Helmi Sjöstrand från Finland.

Utställningen har tillkommit i samarbete med Önningebymuseet på Åland.