Naturlyrik och färgens klang - Höjdpunkter ur konstsamlingen

Naturlyrik och färgens klang – Höjdpunkter ur konstsamlingen

12 juni – 22 augusti 2021

I sommarens samlingsutställning visas främst svensk konst från 1880 – 1930-talen. Presentationen är tematisk och fokuserar på ett lyriskt landskapsmåleri där färg och ljus används för att ge uttryck åt stämningar och känslor. I utställningen visas den tidiga modernismens utforskande av färgens uttryckskraft med verk av bland andra Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald. Här visas också stämningsfulla tolkningar av landskapet från förra sekelskiftet i skimrande grynings- och skymningsljus av bland andra Eugène Jansson och Karl Nordström. Särskild uppmärksamhet tillägnas de banbrytande konstnärerna Ivan Aguéli och Ernst Josephson, vars konst inspirerade en kommande generation modernister. Sammantaget visas oljemåleri, skulptur, konsthantverk och teckningskonst ur samlingarna i dialog med blomster från museets egen park och trädgård.

Prins Eugen köpte flera verk av den unga generation konstnärer som reste till Paris åren 1908–1911 för att studera för fauvismens ledargestalt, den franske färgexpressionisten Henri Matisse. Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Leander Engström och Einar Jolin studerade alla vid Académie Matisse. Deras konst är dekorativ och färgstark i Matisses anda. Grünewalds målning I fantasiens värld är ett utmärkt exempel på hans livfulla och lyriska expressionism från 1910- talet. Hjerténs Schweizersjön hör till hennes senare verk från 1930-talet där landskapets hela atmosfär vibrerar av ett regnbågsfärgat skimmer.

Tidig svensk modernism utgjorde även ett utforskande av måleriets formspråk. De franska konstnärerna Paul Cézanne och Paul Gauguin inspirerade de unga konstnärerna som studerade i Paris på tidigt 1900-tal. Leander Engströms färgsprakande höstlandskap föreställande Torne träsk i norra Sveriges fjällvärld vittnar om inspiration från Cézannes formspråk och Gauguins ytmässiga måleri. John Sten tog intryck av kubismens formspråk och Cézannes sätt att arkitektoniskt bygga upp bildplanet i sina landskapsmålningar. Stens jordnära färgskala skiljer sig från Matisseelevernas klara, lysande färger.

Sommarens utställning speglar sammansättningen av prins Eugens konstsamling, som har en tonvikt på skandinavisk konst från förra sekelskiftet samt från den tidiga modernismen. I museets samling finns i dag ca 7 000 verk som främst fördelas på måleri, skulptur, teckningar, grafik och konsthantverk. Sedan 1948, då Prins Eugens Waldemarsudde öppnade som offentligt museum, har konstsamlingen kompletterats med inköp och generösa donationer.