Future Nordic Fashion

Future Nordic Fashion

24 april – 3 oktober 2021

Det är hos den unga generationens kreatörer som idéer om framtidens mode först tar form. I utställningen Future Nordic Fashion visas ett urval visionära kreationer, som har skapats av några av de främsta nyexaminerade modedesigners inom ramen för den nordiska designtävlingen Designers´ Nest. Teman som lyfts fram i utställningen är dagsaktuella frågeställningar om identitet, hållbarhet och gränser mellan mode och konst. Frågeställningar som inte bara är relevanta för modevärlden utan också i samhället i stort.

Sexton unga kreativa designers finns representerade i Future Nordic Fashion. Samtliga kreatörer i utställningen har skapat sina plagg, verk och filmer inom ramen för Nordens främsta designutbildningar och de tävlingar som arrangerats på senare år av designplattformen Designers´ Nest i Köpenhamn. Designers ´Nest är en ideell, icke vinstdrivande plattform med syfte att stötta unga nordiska designers. De plagg som visas i utställningen har alla tillkommit utan krav och förväntningar från kommersiella aktörer eller brukare, vilket för modeskaparna möjliggjort en fri experimentlusta, ett visionärt framåtblickande och ett förbehållslöst reflekterande över det fält inom vilket man verkar.

Nutidens unga, nordiska modedesigners manifesterar en ny estetisk front i regionen. Future Nordic Fashion visar hur de förhåller sig till en komplex värld och använder mode som visuell kommunikation, där de uttrycker personliga erfarenheter och en önskan om att förändra modets normer. Deras arbete karakteriseras av att vara både klokt och nydanande, säger Ane Lynge-Jorlén, VD för Designers´ Nest.

På senare år har modeutställningar blivit alltmer vanligt förekommande på konstmuseer och konsthallar runtom i Sverige och övriga Norden. Flertalet av dessa utställningar har väckt mycket stor uppmärksamhet, både medialt och publikt. Mode har i vår tid också blivit ett nytt samlingsområde vid ett antal större nordiska konstinstitutioner. En tydlig förskjutning av profileringen av mode, som ett mångbottnat kulturellt fenomen, har därmed ägt rum på arrangörssidan från en kulturhistorisk sfär till konstens arenor. Detta faktum avspeglar en vidareutveckling av synen på både mode och konst. Det utvidgade konstbegreppet innefattar numera även mode.

Future Nordic Fashion har en tematik som är angelägen för oss som konstmuseum. Diskussioner om konst- och konstbegreppet är för oss alltid av intresse att föra i utställningsmediet. Möjligheten för Waldemarsudde att få stödja unga designers är också mycket glädjande, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen har tillkommit i samarbete mellan Prins Eugens Waldemarsudde och co-curators Ane Lynge-Jorlén, fil dr i modeteori och -historia och VD för Designers´ Nest samt Philip Warkander, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet.

Future Nordic Fashion visas på översta våningsplanet i Slottet och kompletteras av en publikation med texter skrivna av Ane Lynge-Jorlén, Philip Warkander, Maria Ben Saad samt Karin Sidén.

Läs mer om Designers´ Nest.

Medverkande modedesigners:
Ali Akbari
Amina Saada
Courtney Makins
Elina Äärelä
Ellen Hodakova Larsson
Elnaz Gargari
Fredrik Stålhandske
Idaliina Friman
Ines Kalliala
Ishara Jayathilake
Kristian David
Kristine Sehested-Blad
Lili Pham
Marie Sloth Rousing
Milka Seppänen
Oliver Oppermann