Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen

Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen

5 september 2020 – 24 januari 2021

Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor och näcken lyfts fram i denna utställning där måleri, grafik och skulptur från sekelskiftet 1900 interagerar med fotografi och installationskonst av samtida konstnärer.

Ett centralt konstnärskap i utställningen är John Bauer som med sina illustrationer för sagosamlingen Bland tomtar och troll har haft en djup påverkan på föreställningar om naturens och skogens mystik och magiska kraft. I utställningen kommer John Bauers konst att presenteras i dialog med verk av hans samtida nordiska konstnärskollegor, däribland norrmännen Theodor Kittelsen och Louis Moe och den svenska skulptören och art nouveau konstnären Agnes de Frumerie.

Utställningen blickar även framåt genom att diskutera naturmystikens aktualitet i samtidskonsten i Norden.

Maria Fribergs fotografiska serie Night vision från 2019 bär referenser till John Bauers konstnärskap och reflekterar kring unga människors syn på naturen som en tillflykt men samtidigt något som är under hot. I Fribergs verk är människans sammansmältning med naturen tätt sammankopplad med tankar på motstånd, aktivism och förändring i vår egen tid.