Stilla skönhet - Nordisk och östasiatisk interaktion

Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion

15 februari –  16 augusti 2020

Vad har konstnären Helene Schjerfbeck och formgivaren Ingegerd Råman gemensamt? Dessa två och ytterligare ett 70-tal konstnärer och formgivare ingår i utställningen Stilla skönhet som visar på en estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten. Gemensamt för verken är det meditativa, stilla och koncentrerade bild- och formspråket. I presentationen visas måleri, teckningskonst, grafik, keramik och textil konst av japanska, finska och svenska konstnärer i vackert samspel.

Utställningen Stilla skönhet presenterar en ömsesidig påverkan på konst- och designområdet mellan de nordiska länderna och Östasien under 1900-talet fram till idag. I centrum för presentationen står konst från Sverige, Finland och Japan. De nordiska konstnärerna hämtade framförallt intryck från Japan, men även från Kina och Korea. Interaktionen mellan öst och väst gick i vardera riktningen: de östasiatiska konstnärerna blev i sin tur inspirerade av den nordiska konsten och arkitekturen. Ett urval av verken i utställningen visar hur denna estetiska växelverkan levt vidare ända in i vår tid.

Den centrala utgångspunkten för utställningen är den japanska estetikens grundtanke, som utgår från att vardagens skönhet är värd att uppskatta – den idén hör på ett väsentligt sätt samman med Japonism-fenomenet, som i väst fick sin början under slutet av 1800-talet. Beundran för den japanska konsten och estetiken förstärkte ett ideal gällande de vardagliga bruksföremålens funktionalitet och den enkla skönheten, som redan hunnit uppstå i Norden.

Till skillnad från länderna i väst har man i den japanska kulturen även uppskattat den icke fulländade skönheten – ett föremål som kan upplevas vara ofärdigt med diverse defekter anses inte nödvändigtvis som misslyckat. Denna tanke väckte genklang i de nordiska länderna, där keramikerna blev förtjusta i den östasiatiska keramiken och föremålen som användes vid teceremonierna.

Utmärkande för verken i utställningen är det meditativa, stilla och koncentrerade bild- och formspråket. Rymd, ljus, tystnad och materialitet är exempel på egenskaper och uttryck som präglat urvalet av verk till utställningen. I presentationen visas vackra och funktionella vardagsföremål såsom keramik och kimonor i samspel med målningar av landskap och stilleben, teckningar och grafiska arbeten.

Bland de representerade konstnärerna finns Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Wilhelm Kåge, Shoji Hamada, Lee Ufan, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki och Ingegerd Råman. Verk är inlånade från bl a Mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum), Hayama Museum of Modern Art, Konstmuseet Ateneum, Designmuseet i Helsingfors, Louisiana Museum of Modern Art i Danmark, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Moderna Museet i Stockholm.

Stilla skönhet är producerad i samarbete med Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri i Helsingfors. Den är den första utställningen i sitt slag i Skandinavien och kompletteras av en rikt illustrerad katalog med artiklar av svenska, japanska och finländska skribenter.

Citat från media:

”Jag gläds åt att fina målare som Eddie Figge, Rune Jansson och Rune Hagberg fått plats i den stora, ljusa huvudsalen och njuter av östasiatiskt influerad keramik av svenska mästare som Wilhelm Kåge, Berndt Friberg och Gunnar Nylund. ” Birgitta Rubin, Dagens Nyheter