Stilla skönhet - Nordisk och östasiatisk interaktion

Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion

15 februari – 31 maj 2020

Till våren visar Waldemarsudde utställningen Stilla Skönhet – Nordisk och Östasiatisk interaktion. Utställningen djupdyker i den reducerade, meditativa estetik som var gemensam för många verk tillkomna i Norden och Östasien från och med sekelskiftet 1900, med ett särskilt fokus på tiden efter andra världskriget. Här presenteras bildkonst, keramik och textil konst av japanska, svenska, finska, koreanska och kinesiska konstnärer sida vid sida, som visar på en ömsesidig estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten.

Stilla skönhet undersöker hur företeelsen Japonism vidareutvecklades och antog nya former under 1900-talet, men också hur den östasiatiska konsten tog intryck från Norden. Särskilt lyfts estetiska likheter och analogier fram mellan 1900-talets nordiska och japanska konst. Enkelheten i form och färg, materialkänsla och närheten till naturen är karakteristiska uttryck för såväl Japans som Nordens konst och hantverk från efterkrigstiden. Utställningen fokuserar i synnerhet på fyra olika uttryck och egenskaper i de konstverk som valts ut, nämligen rymd, ljus, tystnad och materialitet.

Representerade i den vackra utställningen är bland andra Helene Schjerfbeck,  Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Zao Wou-Ki, Samiro Yunoki men också Pasi Välimaa och Ingegerd Råman. Utställningen inkluderar ett stort antal verk inlånade från Mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum) samt från Hayama Museum of Modern Art. I utställningen ingår även inlån från bland annat konstmuseet Ateneum i Helsingfors och Designmuseet i Finland, Louisiana Museum of Modern Art i Danmark samt Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet i Sverige.

Den omfattande utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med texter av bland andra Anne-Maria Pennonen, amanuens, Ateneum, Karin Sidén, överintendent och museichef, Prins Eugens Waldemarsudde, Cilla Robach, förste intendent Nationalmuseum, Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum, Anna-Maria von Bonsdorff, intendent, Ateneum, Takashi Sugiyama, Japan Folk Crafts Museum och Tsutomu Mizusawa, Museum of Modern Art i Kamakura och Hayama. Till utställningen hör även en rik och omväxlande programverksamhet med föredrag, allmänna visningar, konserter och konstmeditation.

Utställningen Stilla skönhet på Waldemarsudde är en version av den uppmärksammade utställningen med samma titel som visades på Ateneum i Helsingfors sommaren och tidiga hösten 2019. Projektet är en vidareutveckling av det forskningsarbete som bedrevs inför utställningsprojektet Japanomani i Norden 1875 – 1918 som visades på Ateneum våren 2016.