Lena Cronqvist

Lena Cronqvist

7 mars – 25 oktober 2020

Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett antal verk från senare år som aldrig tidigare visats publikt.Lena Cronqvist har ett stort antal utställningar bakom sig sedan debuten 1965. Hennes konstnärskap är imponerande rikt och intresseväckande mångbottnat. Hon är främst känd för sina målningar, men hennes konstnärskap inkluderar även skulptur, teckning, grafik och textila verk. Fundamentala existentiella frågor, och känslolivets rika register, visualiseras i hennes verk i koncentrerade kompositioner och uttryck, oavsett vilket material eller vilken teknik som valts. Hennes bilder och skulpturer har förmågan att röra vid något djupt inuti oss alla och väcka känslor.

Med sig själv som modell bygger Lena Cronqvist upp psykologiskt laddade scener som, trots att de ofta speglar personliga livserfarenheter, lyckas sätta fingret på det mest allmängiltiga. Familjens roller utforskas t.ex. att vara barn, syskon, förälder eller livskamrat. Med sina många flickmotiv har Cronqvist revolutionerat både en konsthistorisk tradition och kanon, och en syn på hur en flicka enligt konventionen bör vara och agera. Flickorna i hennes verk är framställda i sin egen rätt, de agerar och deras själsliv blottläggs utan förmildring.

Utställningen på Waldemarsudde spänner över alla de närmare sextio år som Lena Cronqvist varit verksam som konstnär. Med över två hundra verk, blir det den mest omfattande retrospektiven någonsin med hennes konst. Verken har valts i direkt dialog med konstnären och ger en möjlighet för såväl äldre, som nya och yngre generationer att studera hennes konstnärskap över tid. Konstnärens sätt att arbeta med olika motiv, material och tekniker lyfts fram i vår omfattande tematiskt uppbyggda utställning som visas i två våningsplan i Slottsbyggnaden på Waldemarsudde.

”Det är en mycket stor glädje för oss på Waldemarsudde att få visa ett av Sveriges mest uppmärksammade konstnärskap i modern tid. I vår utställning ges möjlighet att studera Lena Cronqvists konstnärliga verksamhet över en lång period och i ett spännande urval av verk. Vår förhoppning är att många kommer att besöka utställningen och fascineras av, och reflektera över, Lena Cronqvists unika bildvärld!”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en filmad intervju med Lena Cronqvist samt med föredrag, visningar och konserter. Till presentationen hör även en rikt illustrerade publikation med texter skrivna av museichef Karin Sidén, fil dr Nina Weibull, professor Katarina Wadstein MacLeod samt poeten och författaren Göran Sonnevi.

Utställningscurator: Konstnär Lena Cronqvist i samarbete med museichef Karin Sidén

Citat från media:

”Lena Cronqvist skänker betraktaren det finaste en konstnär kan ge – en bildvärld av osminkad vardag att leva i…” Joanna Persman, Svenska Dagbladet

”Bildernas återkommande möten skapar sammanhang och rör vid roten av Lena Cronqvists skapande. Det är den omtumlande behållningen med utställningen, att den blottlägger något av orsaken till konstens tillkomst.” Magnus Bons, Dagens Nyheter

”Det är så mycket att upptäcka i Lena Cronqvists verk, om det så är teckningar, måleri eller skulptur. Hur hon i minsta ansiktsdrag lyckas fånga en känsla med ett djup som gör att det suger tag i magen.” Cecilia Blomberg, Sveriges Radio