Lena Cronqvist

Lena Cronqvist

7 mars – 27 september 2020

Under våren och sommaren 2020 har Waldemarsudde den stora glädjen att få visa en omfattande tematisk utställning med verk av den betydande konstnären Lena Cronqvist (f. 1938). I den nyproducerade utställningen kommer verk från 1960-talet fram till idag att ingå i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett flertal intressanta målningar från senare år och en svit med teckningar, som aldrig tidigare visats publikt.

Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Cronqvist, som är född och uppvuxen i Karlstad, studerade som ung vid Konstfack och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm där hon även bor och verkar idag. Hon är främst känd för sina målningar, men Cronqvist mångbottnade konstnärskap inkluderar även skulptur, teckningskonst, grafik och textila verk. I Lena Cronqvists verk berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död och ofta använder hon sig själv och familjemedlemmar som modeller. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också djupt allmängiltig, inkluderande och universell.

I samband med utställningen utkommer en rikt illustrerad utställningskatalog med nyskrivna artiklar av bland andra docent Katarina Macleod och fil.dr. Nina Weibull, som båda har disputerat på avhandlingar inriktade på Lena Cronqvists konstnärskap. Till utställningen hör även en rik och omväxlande programverksamhet med konstnärssamtal, föredrag, allmänna visningar och konserter.