Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Prins Eugens Waldemarsudde – Ett allkonstverk

Fotografier av Yanan Li

4 december 2018 – 6 oktober 2019

Med konstnärlig blick har Yanan Li fotograferat natur, skulpturer, kulturhistoriska byggnader, vackra interiörer, uppmärksammade konstutställningar och övrig publik verksamhet på Waldemarsudde. Hans stämningsfulla fotografier skildrar platsen under olika årstider, tider på dygnet, i varierande ljus och väder. Utställningen som visas i Bernadotterummet innehåller ett urval om 15 fotografier tagna i naturen, parken och trädgården vid Waldemarsudde.

Fotografierna tagna av Yanan Li skildrar naturen, parken och trädgården vid Waldemarsudde. Ett antal av de utställda bilderna återger ett och samma motiv under olika tider på året, däribland Antoine Bourdelles anslående skulptur Herakles med slottets fasad som fond. Valen av bildutsnitt, de visuella uttrycken och de olika kompositionella greppen i fotografierna präglas både av influenser från en västerländsk bildtradition och från kinesisk konst. Denna kombination bidrar till fotografiernas intressanta uttryck och har sin grund i att Yanan Li har sitt ursprung i Kina, men bor och verkar i Sverige.

Yanan Li flyttade till Sverige från Kina år 2000. En orsak till flytten var att den berömda Hasselbladskameran kommer från Sverige. Det typiska slutarljudet hade väckt hans intresse redan när han studerade filmfotografi i Kina. Idag är Yanan Li en av få Hasselbladsambassadörer i världen.

I Sverige kopplas Yanan Lis namn ofta samman med uppdrag för Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting, Silviahemmet och Nobelprissammanhang. Han har stått för fotografier i ett flertal böcker och utställningar, och har porträtterat ett antal folkkära personer med hemvist i Sverige.  Med sin kamera har han även gestaltat flera av Stockholms vackraste platser, bland annat Stockholms Stadshus, Millesgården och Prins Eugens Waldemarsudde.

Fotografierna som visas här i Bernadotterummet, kommer att ingå i den omfattande och praktfulla bok om allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde som ges ut i samarbete med Arvinius+Orfeus Publishing i augusti 2019. Boken innehåller nyskrivna texter om Waldemarsudde av museichef Karin Sidén och arkivarie Anna Meister, samt ett stort antal vackra fotografier av Yanan Li. I samband med att boken ges ut kommer ett urval nya fotografier av Yanan Li att visas i Bernadotterummet från augusti månad till och med 6 oktober 2019.