Meta Isæus-Berlin – Nattlogik

Meta Isæus-Berlin – Nattlogik

5 oktober 2019 – 16 februari 2020

”Det började med den perspektivförskjutning du kan få om natten. Insikter, andra tankar om förut välkända mönster, sanningar som kanske gör ont. I daglogiken är frågorna pompösa, eller tvärtom bortglömda. I nattlogiken brinner de.” Meta Isæus-Berlins nyproducerade utställning Nattlogik handlar om att visualisera ett glapp som bygger på speglingar och förskjutningar i tillvaron med installationsverk specifikt skapade för att visas i prins Eugens Waldemarsuddes lokaler.  

Den tematiskt spännande utställningen Nattlogik omfattar installationer och målningar som för betraktaren mellan vakenhet och dröm, där de anslående verken är helt nyproducerade för utställningen. Nattlogik är en utställning om tid, om att se tillbaka och återberätta, likt ett liv i miniformat. Presentationen är uppdelad i tre olika delar, nattlogik, det platsspecifika verket Den Arkadiska Spegeln samt återberättandet, och är tänkt att ge en holistisk bild av livet som dessutom fylls ut av en drömsektion med verket Drömväggen. 

I Waldemarsuddes stora ateljé kommer installationsverket Den Arkadiska Spegeln att visas, där Isæus-Berlin söker gestalta den plats där frid och ro råder, en plats man bör förlägga inom sig för att kunna nå.

”Jag använder mig av tecknen för livet, bordet, sängen, lampan osv och hänger dem från taket i ateljén och skapar en imaginär horisontlinje. Det finns också en tidslucka mellan att erfara och att återberätta, själva lagringsprocessen. Vad händer där? Historien om våra liv är på sätt och vis våra liv. När jag nu ser tillbaka för att återberätta om utställningen så börjar den med den tysta horisontlinje jag såg framför mig i Waldemarsuddes stora ateljé.” säger konstnären Meta Isæus-Berlin. 

Sedan sin examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993 har Meta Isæus-Berlin (f. 1963) blivit en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. I Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska. Med en mästerlig kontroll över konstformen installationskonst har hennes verk visats på en rad svenska och internationella konstarenor, bland annat på biennalerna i Istanbul och Venedig (1997) samt Melbourne (1999). 

“Det är med stolthet och glädje som vi i höst kommer att visa Meta Isæus-Berlins intresseväckande och vackra utställning Nattlogik. Utställningen som är platsspecifik öppnar upp till tankar och reflektioner om dröm och vakenhet, liv, berättande, minnen och logik. Den koncentrerade presentationen kompletteras av ett “drömrum” med målningar vars tematik på ett intressant sätt kan relateras till den internationellt uppmärksammade sena prerafaeliten Edward Burne-Jones mångtydiga och gåtfulla verk, som visas parallellt under hösten i en omfattande utställning i Galleriet.”, säger museichef Karin Sidén.

Prins Eugens Waldemarsuddes omfattande utställning visas på översta våningsplanet i Slottet på Waldemarsudde samt i ett rum på mellanvåningen.

Citat från media:

”Bered er på överraskande upplevelser som aktiverar alla sinnen, med efterdyningar som sipprar ner i djupare medvetandelager.” Birgitta Rubin, Dagens Nyheter 

”Drömlik, intuitiv och poetisk. Sådan är Meta Isæus-Berlins utställning med den suggestiva titeln Nattlogik.” Joanna Persman, Svenska Dagbladet