Ett nordiskt sekelskifte – Höjdpunkter ur Waldemarsuddes konstsamling

Ett nordiskt sekelskifte –
Höjdpunkter ur Waldemarsuddes konstsamling 

16 september 2019 – 16 februari 2020

Under hösten visar vi höjdpunkter ur Waldemarsuddes samling med fokus på bildkonst från 1870-talet till och med sekelskiftet. I samlingen ingår cirka 3200 verk av prins Eugen samt omkring 3500 verk av övriga konstnärer. 

I utställningen presenteras måleri, konst på papper, skulptur samt konsthantverk från det sena 1800-talets naturalism och friluftsmåleri till sekelskiftets symbolism och nationalromantik. Särskilt fokus ligger på prins Eugen, Eugène Jansson, Ernst Josephson och Anders Zorn – konstnärer som var tongivande i Sverige under denna period. I presentationen ingår även ett antal betydande kvinnliga konstnärskap så som Eva Bonnier och Hanna Pauli. I utställningen lyfter vi prins Eugens viktiga roll i svenskt konstliv som samlare och mecenat. Presentationen speglar betydelsen av relationer, vänskapsband och nätverk, samtidigt som den ger en inblick i konstens utveckling i Sverige och Norden under 1800-talets sista decennier.  

I utställningen ingår en särskild presentation med silverföremål formgivna av prins Eugen med anledning av en generös donation som har tillkommit samlingarna i juni 2019.

Utställningen Ett nordiskt sekelskifte är delar av de verk som visades ur samlingen under 2019 års sommarutställning Möten med Norden.