Edward Burne-Jones - Prerafaeliterna och Norden

Edward Burne-Jones – Prerafaeliterna och Norden

14 september 2019 – 26 januari 2020

Till hösten har Waldemarsudde den stora glädjen att få visa verk av den betydande brittiske konstnären Edward Burne-Jones (1833-1898). Detta blir den första monografiska utställningen någonsin med den internationellt uppmärksammade prerafaelitiska konstnären i Skandinavien och ett unikt tillfälle att introducera Burne-Jones för en svensk och övrig skandinavisk publik.

Presentationen omfattar över 50 verk av Burne-Jones, med inlån från Tate Britain, Victoria and Albert Museum, British Museum, Musée d’Orsay, Manchester Art Gallery samt ett antal andra museer och privata samlingar i Storbritannien och Europa. Utställningen kompletteras med en nordisk del, som på ett intressant sätt tematiserar inflytandet från Burne-Jones, prerafaelitisk konst och Arts and Crafts-rörelsen inom skandinavisk bildkonst och design.

Sir Edward Coley Burne-Jones (1833–1898) var en av nyckelpersonerna i brittisk konst under senare hälften av 1800-talet och en pionjär för europeisk symbolism. Som framträdande sen prerafaelit och medlem av Arts and Crafts-rörelsen tillsammans med William Morris var han en föregångare till modern design. Arts and Crafts-rörelsen upphöjde hantverket och tillkom som en reaktion mot den industriella revolutionen. Burne-Jones och andra prerafaelitiska konstnärer fann inspiration från medeltida konst, tidigrenässans, religion, antika myter, sagor och legender. Burne-Jones symbolrika och gåtfulla verk kretsar kring existentiella teman som kärlek, svek, död och sexualitet. Hans mångbottnade konstnärskap inkluderade arbeten inom ett stort antal genrer och tekniker alltifrån måleri, teckningskonst, grafik och textila verk till glasmosaiker och glaserat lergods. Burne-Jones vida konstnärskap presenteras i denna utställning med både teckningar, målningar, glaserat lergods och textila verk.

Under hösten 2018 och våren 2019 visade Tate Britain en omfattande utställning med över 150 verk av den sena prerafaeliten Edward Burne-Jones. Ett antal av de mest uppmärksammade verken på Tates utställning, kompletterat med ytterligare inlånade målningar och teckningar, kommer nu att kunna ses på Prins Eugens Waldemarsudde under hösten 2019 och senare på konstmuseet KODE i Bergen våren 2020. Edward Burne-Jones – Prerafaeliterna och Norden berör också konstnärens inverkan på skandinavisk konst och design och kompletteras av ett flertal verk av nordiska konstnärer som motivmässigt eller estetiskt refererar till den brittiske konstnärens oeuvre, till den prerafaelitiska konstströmningen och till Arts and Crafts-rörelsens estetik. Våren 1896 träffade prins Eugen Burne-Jones i London. Året därpå visades Burne-Jones verk The Fall of Lucifer på Den allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm, för vars konstutställning prins Eugen var ordförande. Burne-Jones verk på Stockholmsutställningen väckte stor uppmärksamhet och blev den första presentationen av hans verk i Skandinavien. På ett intressant sätt förankras därmed denna utställning på Prins Eugens Waldemarsudde, där Eugens kontakter med brittiskt konstliv tas upp.

Med denna utställning visas för första gången i Skandinavien en mer omfattande presentation av den idag dagsaktuelle Burne-Jones’ verk. Burne-Jones och andra prerafaelitiska konstnärer bidrog till att lägga grunden för ett mytologiskt universum som vi återfinner i vår tids filmatiseringar av fantasy-klassiker som Lord of the Rings och Game of Thrones. I många av Burne-Jones verk finner vi könsambivalenta eller androgyna gestalter. Det är en tematik som är lika aktuell idag och sammanfaller med vår tids queer-ideal och diskussioner om ett tredje kön. Nu anser vi att tiden är mogen för att lyfta fram Burne-Jones och prerafaeliterna också i Skandinavien!

”Det är en stor glädje för oss på Prins Eugens Waldemarsudde att få samarbeta med Tate Britain, Nordic Institute of Art och konstmuseet KODE i Bergen kring en utställning med den betydande brittiske konstnären Edward Burne-Jones. I utställningen kommer våra besökare att få en unik möjlighet att närmare stifta bekantskap med Edward Burne-Jones fascinerande målningar, teckningar och textila verk, men också att reflektera över hans betydelse och inverkan konstnärligt då och nu i en svensk och övrig nordisk kontext. Hösten 2019 välkomnar vi Edward Burne-Jones konstverk till Waldemarsudde och då till en starkt uttrycksfull och anslående utställning som tillkommit i samarbete med några av de främsta experterna på hans konstnärskap och den prerafaelitiska konsten”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen, Edward Burne-Jones – Prerafaeliterna och Norden, kureras av Dr Alison Smith (National Portrait Gallery) och Dr Knut Ljøgodt (Nordic Institute of Art) i samverkan med museichef, Docent Karin Sidén (Prins Eugens Waldemarsudde) och Fil.kand. Line Daatland (KODE).

Utställningen visas på Prins Eugens Waldemarsudde 14 september 2019 – 26 januari 2020 och sedan på konstmuseet KODE Bergen 15 februari – 31 maj 2020.

Citat från media:

”Här blandas mondän elegans, manierat patos, romantiskt svärmeri och tunga symboler.” Joanna Persman, Svenska Dagbladet

”Edward Burne-Jones har fått en riktigt fin utställning. Det känns nästan som att ta spårvagnen till London.” Therese Bohman, Expressen