Möten med Norden - Höjdpunkter ur konstsamlingen

Möten med Norden
– Höjdpunkter ur  konstsamlingen

15 juni – 15 september 2019

Naturtroget, poetiskt och färgstarkt – i sommar visar vi höjdpunkter ur Waldemarsuddes konstsamling med verk av nordiska och franska konstnärer från perioden 1880-1940. I presentationen lyfter vi även prins Eugens viktiga roll i svenskt konstliv som samlare och mecenat. 

I utställningen presenteras måleri och skulptur från det sena 1800-talets friluftsmåleri till sekelskiftets stämningsmåleri. Särskilt fokus ligger på prins Eugen, Eugène Jansson, Karl Nordström och Anders Zorn – konstnärer som var tongivande i Sverige under denna period. Samlingen visar upp den tidiga modernismen med en utförlig presentation av de svenska Matisseeleverna; Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Leander Engström. Här presenteras även parallella strömningar såsom kubismen, den nya sakligheten och naivismen. Vi visar samlingens skandinaviska höjdpunkter med verk av bland andra Helene Schjerfbeck och Edward Munch likväl som internationella konstnärer som Pablo Picasso, Camille Corot och Robert Delaunay. I utställningen ingår ett antal målningar av den folkkäre konstnären Olle Olsson Hagalund som museet erhöll genom en generös donation våren 2016. Han konstnärskap präglas av berättarglädje i en naivistisk stil. Mest känd är han för sina skildringar av kvarteret Hagalund i Solna utanför Stockholm.

Med anledning av Ivan Aguélis 150 års-jubileum visas en fördjupad presentation av museets betydande samling med verk av konstnären. Aguélis konstnärskap präglas av en finstämd kolorit och en monumentalitet i det lilla formatet. Han var främst verksam under 1890- och 1910-talen och ställde endast ut en gång under sin livstid. Större delen av sitt liv bodde Aguéli utomlands i Frankrike, Egypten och Spanien. Hans sista målningar tillkom i Spanien under första världskriget där han också omkom i en tågolycka. Det var genom ingripandet av konstnären Richard Bergh och prins Eugen som Aguélis konstnärliga kvarlåtenskap räddades för eftervärlden. Prins Eugens Waldemarsudde förvaltar en av de finaste och mest omfattande samlingar av Ivan Aguélis verk.

I samband med öppnandet av utställningen visar vi även sju inlånade verk av Julia Beck som aldrig tidigare visats publikt i Sverige. De sju verken ägdes ursprungligen av Julia Becks vän, författaren och grevinnan Madeleine de Bouchaud, och har sedan 1930-talet funnits i en fransk privatsamling i Paris. Den koncentrerade presentationen med de sju målningarna ur Julia Becks sena produktion i Frankrike, utgör ett komplement till samlingsutställningen Möten med Norden men också till Waldemarsuddes utställning Grez-sur-Loing – Konst och relationer där konstnären är rikligt representerad med elva verk. De båda utställningarna utgör ett unikt tillfälle att studera och följa Julia Becks intressanta konstnärskap över tid.