Paul Fägerskiöld – Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat 2018

Paul Fägerskiöld – Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat 2018

16/10 – 18/11 2018

Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. I år har konstnären Paul Fägerskiöld (f. 1982) tilldelats stipendiet.I denna koncentrerade utställning visas ett urval av målningar med nedslag i olika delar av Paul Fägerskiölds bildspråk. Här undersöks bland annat förhållandet till naturen i landskap där människans påverkan har gjort tydliga avtryck. I Fägerskiölds verk finns referenser till den s k antropocena tidsåldern – en tidsålder där människans verksamhet har inverkat på jordens klimat och ekosystem. I målningarna Terra Incognita och Spirit In The Sky finns kopplingar till detta. Den geometriska formen centralt i målningen Spirit In The Sky har en liknande form som det amerikanska bombplanet B-2 Spirit.

I sitt konstnärskap använder sig Paul Fägerskiöld ibland av sin egen livsmiljö. Med hjälp av fotografier har han där bland annat dokumenterat funna symboler, som han både använder sig av och omvandlar i sina monokroma målningar. Paul har även arbetat med globala symboler som t ex en svit med flaggor till länder som inte längre existerar. I utställningen visas målningen White Flag.

Paul Fägerskiölds utställning, som visas i Bernadotterummet, kommer att vandra vidare till Jönköpings Museum och Borås Konstmuseum under sena hösten 2018 och våren 2019.

***

Årets jury för Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium har bestått av: konstnären Karin Mamma Andersson, museichef David Neuman Magasin III Stockholm Konsthall och museichef Karin Sidén, Prins Eugens Waldemarsudde.

Juryns motivering:

Paul Fägerskiöld är med sin analyserande hållning till måleriet en av vår tids verkligt intressanta konstnärer. Han reducerar ofta medlen i sitt måleri för att maximera olika uttryck. Fägerskiölds egensinniga konst framstår som stram, exakt och kraftfull, men också som undanglidande och öppet lekfull. Ett förmedlat allvar kombineras i hans verk med en avspänd hållning till måleriet som tradition. Hans intresseväckande målningar uttrycker även en poetisk precision och undersöker gränsen mellan tecken och färg. Med noggrant avvägda valörer i målningar i olika storlekar, arbetar han med ett formspråk som framstår som både avklarnat och meditativt.

Paul Fägerskiöld, som bor och verkar i Stockholm och New York, utbildade sig på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2005–2010 och vid Akademie der bildenden Künste, Wien, 2007–2009. Fägerskiöld har haft ett flertal separatutställningar på bl a Galleri Nordenhake i Stockholm 2016 och Berlin 2014, på Peter Blum Gallery, New York 2016, Andersens Contemporary, Köpenhamn 2014, PRISM, Los Angeles 2013 m fl. gallerier. Han har erhållit stipendier som Maria Bonnier Dahlins stipendium 2010 och Fredrik Roos stipendium 2013. I samband med det sistnämnda stipendiet hade Fägerskiöld en egen separatutställning på Moderna Museet i Malmö. Han har även deltagit i många samlingsutställningar utomlands och i Sverige, såsom på Bonniers konsthall 2010, 2016, Artipelag, Värmdö 2015, Wanås skulpturpark, Wanås 2010 och på Sven-Harrys konstmuseum 2016 i utställningen Swedish Art Now!. Fägerskiöld finns representerad på ett flertal gallerier och museer i Sverige och utomlands.