Helene Schmitz - Thinking Like a Mountain

Helene Schmitz – Thinking Like a Mountain

6 oktober 2018 – 17 februari 2019

Helene Schmitz är idag en av Sveriges mest uppmärksammade fotografer. Hennes verk väcker stort intresse, både nationellt och internationellt. Med sina imponerande och uttrycksfulla fotografier har hon på senare år aktivt och målmedvetet ägnat sig åt utforskandet av människans komplicerade förhållande till naturens krafter, tid och förgänglighet. I utställningen Thinking Like a Mountain presenteras en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. I fotografierna förenas det vackra med det hotfulla och skrämmande.

Som fotograf arbetar Helene Schmitz analogt i stora format med effektfulla kompositioner och teknisk skärpa, som möjliggör för betraktaren att utforska både övergripande strukturer och enskilda detaljer. Precisionen och exaktheten, förenas i hennes verk med måleriska värden och stämningsbärande uttryck i form av skiftande ljus, moln, skyar, atmosfärer och temperaturer. Utforskandet av det sublima utgör en viktig del av hennes konstnärskap. Det vackra och igenkännbara förenas med det oväntade, hotfulla och skrämmande.

Thinking Like a Mountain kan betraktas som en fördjupning och vidareutveckling av tematiken i ett antal av Schmitz tidigare projekt, däribland The Forest och Linnaeus Project. I dessa sammanhang har hon analyserat människans kolonialisering av naturen genom systematik, natursyn och naturresursutvinning samt följderna av det för landskap, flora, fauna och människor. Ämnet är angeläget och har en särskild aktualitet med sommarens många skogsbränder och klimatförändringar i åtanke.

I Thinking Like a Mountain har Helene Schmitz utforskat fyra former av naturresursutvinning, skogen, berggrunden, floden och den heta källan. Helene har varit i mellersta och norra delen av Sverige där hon fotograferat skogsbruk och gruvdrift. På Island har hon utforskat ett dammbygge och ett värmekraftverk för utvinning av geotermisk energi. Arbetet påbörjades hösten 2014 med den tidigare omnämnda fotografiska serien The Forest, och visas för första gången samlat på Waldemarsudde. Om projektet Thinking Like a Mountain i sin helhet uttrycker sig Schmitz så här:

”I det här arbetet har jag velat gestalta vår tids våldsamma omvandling av naturen i norra Europa. Min upplevelse är att under min livstid har föreställningen om den vilda, och av människan orörda naturen, brutit samman. Mina fotografier kan ses som meditationer över människans relation till naturens resurser – en global, högindustriell och automatiserad omvandling av landskap. Något som pågått i stora delar av världen under de senaste trehundra åren i en allt snabbare takt”.

Thinking Like a Mountain kommer efter utställningsperioden på Waldemarsudde att visas på Fotografisk Center i Köpenhamn. På Waldemarsudde kompletteras utställningen med en rikt illustrerad katalog med texter av Helena Granström, Olivia Berkowicz, Cecilia Sjöholm, Hanna Horsberg Hansen och Andri Snær Magnason samt en filmad intervju med Helene Schmitz, ett konstnärssamtal, en paneldiskussion, en konsert och program för barn och unga.