Utställningsperiod

1980 – 1990

Prins Eugens Tyresöbilder
1989-12-26 till 1990-02-25

Lena Cronqvist
Ett drömspel
1989-09-15 till 1989-11-26

Gösta Werner
Bilder till Evert Taubes visor
1989-06-15 till 1989-08-27

Svensk konst från Ernst Josephson
till Ragnar Sandberg

1989-04-07 till 1989-05-28

Emil Johanson-Thor
1989-04-07 till 1989-05-28

Torsten Renqvist
Målningar 19421967
1988-12-26 till 1989-03-06

Göran Nilsson
1988-10-07 till 1988-11-27

Eric Hallström
Liv och konstnärskap
1988-09-16 till 1988-11-27

John Sten
1988-06-10 till 1988-08-28

Viola Gråsten
1988-06-10 till 1988-08-28

Fruarna på Skagen
Anna Ancher, Oda Krohg, Marie Krøyer
1988-03-25 till 1988-05-23

Peter Dahl
Arbeten 1985-1987
1987-12-26 till 1988-03-06

Garibaldi Lindberg
1987-12-26 till 1988-03-06

Helene Schjerfbeck
1987-09-17 till 1987-11-22

Konstfrämjandet 40 år
1987-06-04 till 1987-08-30

Ernst Josephson
Teckningar och akvareller från sjukdomstiden
1987-03-15 till 1987-05-24

Svenskt 1900-talsmåleri
1987-03-15 till 1987-05-24

Tom Krestesen
1987-03-15 till 1987-05-24

Einar Forseth
1986-12-26 till 1987-03-01

Anders Zorn
1986-12-26 till 1987-03-01

Margareta Hallek
1986-10-17 till 1986-11-30

Leander Engström
1986-09-19 till 1986-11-30

Edvin Öhrström
Glasskulpturer
1986-06-12 till 1986-08-31

Tor Bjurström
Teckningar
1986-06-12 till 1986-08-31

Rumsliga möten
Erland Brand, Barbro Bäckström
1986-03-20 till 1986-05-25

Nordiskt 40-tal, nordiskt 80-tal
Nordiska Konstförbundet 40 år
1985-11-08 till 1985-11-24

Sigrid Hjertén
1985-09-19 till 1985-10-27

Karl Isakson i dansk ägo
1985-09-05 till 1985-10-27

Hjalmar Strååt
Stockholmsbilder
1985-05-10 till 1985-08-25

Nordisk konst 1880–1940
och fransk konst från tidigt 1900-tal

1985-05-10 till 1985-08-25

Alvar Jansson
1985-03-08 till 1985-04-08

Nalle Werner
1984-12-26 till 1985-03-03

Ulla Schumacher Percy
1984-09-14 till 1984-11-25

Signe Barth
1984-09-14 till 1984-11-25

Erik Byström, Ivan Aguéli
1984-05-18 till 1984-08-26

Peter Dahl
Fredmans epistlar
1984-03-15 till 1984-05-06

Rudolf Jernström
Miniatyrporträttmålare
1984-02-28 till 1984-08-26

Lars Millhagen, Edvard Weie
1983-12-26 till 1984-03-04

Svenska konstnärer i Österled
1983-10-21 till 1983-11-27

Edward Hald
Målare, konstindustripionjär
1983-09-14 till 1983-11-27

Fibben Hald
21 års tecknande i Marginalen, SvD
1983-09-14 till 1983-11-27

Bibbe Lindström-Wallert
Teckningar från Waldemarsudde
1983-04-22 till 1983-08-28

Ruben Heleander
En dag på Österlen
1983-04-22 till 1983-08-28

Thage Nordholm
1983-03-17 till 1983-06-12

J.C. Dahl
Studier och teckningar
1983-03-17 till 1983-06-12

Ann-Mari Forsberg
1982-12-26 till 1983-02-27

Lilli Zickerman
En hemslöjdens portalfigur
1982-12-26 till 1983-02-27

Albert Johansson
1982-10-15 till 1982-11-28

Sven Svensson, Per Ekström
1982-09-10 till 1982-11-28

Lennart Bernadotte
Bland blommor och blad
1982-03-18 till 1982-08-15

Drottning Viktoria
1982-03-18 till 1982-08-15

Nordiska tecknare
Jørgen Rømer, Ulla Rantanen,
Kristján Davidsson, Aase Gulbrandsen,
Lena Cronqvist
1982-02-25 till 1982-03-28

Louis Sparre, A.W. Finch
1981-12-26 till 1982-02-28

Jan Brazda, Gunnar G:son Wennerberg
1981-09-10 till 1981-11-22

Viola Gråsten, Amélie Lundahl
1981-04-15 till 1981-08-23

Einar Hylander och illustrerade pojkböcker
1980-12-26 till 1981-03-29

Samerna i konsten
1980-12-26 till 1981-02-01

Elli Hemberg
1980-10-30 till 1980-12-07

Enno Hallek, Tyko Sallinen
1980-10-30 till 1980-12-07

A.T. Gellerstedt
1980-09-11 till 1980-12-07

Magnus Creutz, Sigurd von Koch,
Kaju von Koch
1980-09-11 till 1980-10-19

Foto i konsten
1980-06-12 till 1980-08-24

Lennart Gram, Nils Nilsson Skum,
Pehr Hörberg
1980-06-12 till 1980-08-24

Karl Erik Häggblad, Nils Kreuger
1980-04-24 till 1980-06-01

Hjalmar Asp
1980-04-24 till 1980-06-01

Anders Erik Malm
1980-02-21 till 1980-04-13

William Fleetwood, Egron Lundgren
1980-02-21 till 1980-04-13