Utställningsperiod

1970 – 1980

J.A.G. Acke
1979-12-26 till 1980-02-10

Södermalm 1899-1912
Fotografier av Oscar Heimer
1979-12-26 till 1980-02-10

Gösta Gierow
Konstnärerna kring Strindberg och Röda Rummet

1979-12-26 till 1980-02-10

Gustav Rudberg, Olof Krumlinde
1979-11-01 till 1979-12-02

Sven Rydén
1979-09-06 till 1979-10-14

Sven Lundqvist, Hannes Autere,
Harald Boström
1979-09-06 till 1979-10-14

Naket i teckning och akvarell
1979-07-12 till 1979-08-19

Hugo Simberg, Wilhelm Smith,
Sven Sahlberg
1979-06-15 till 1979-08-19

Gösta Adrian-Nilsson (GAN)
1979-04-26 till 1979-06-04

Rune Jansson, Axel Sjöberg
1979-04-26 till 1979-06-04

Arne Isacsson
Karl Nordström och Bohuslän
Kronprinsessan Margareta
1979-02-22 till 1979-04-16

Erling Enger, Theodor Kittelsen,
Håkon Stenstadvold
1978-12-26 till 1979-02-11

Erik Wessel-Fougstedt, Carl Peter Mazer,
Carl Stephan Bennet
1978-10-27 till 1978-12-03

Richard Bergh
1978-10-21 till 1979-01-14

K.G. Bejemarks porträtt
1978-09-26 till 1979-01-06

Sigrid Schauman, Ole Kandelin
1978-09-08 till 1978-10-15

Vide Janson, Nils Andersson
1978-06-16 till 1978-08-27

Annastina Alkman
1978-06-16 till 1978-08-27

Sixten Lundbohm, Alfred Wahlberg
Ur Hjalmar Lundbohms samling
1978-04-21 till 1978-06-04

Gösta Werner, Carl Skånberg
1978-02-24 till 1978-04-09

Naivt från England
Ur samling Andras Kalman 
1978-02-24 till 1978-04-09

Einar Wallquist, Johan Fredrik Höckert
1977-12-26 till 1978-02-12

Jenny Nyström
1977-12-26 till 1978-02-12

Den unge Bror Marklund
Johannes Collin
1977-10-21 till 1977-12-04

Jonas Carl Linnerhielm
1977-10-21 till 1977-12-04

Pär Andersson, Nils Schillmark,
Johan Knutson
1977-09-16 till 1977-10-09

Christian Krohg
1977-06-09 till 1977-09-04

Sigvard Bernadotte
1977-06-09 till 1977-09-04

Sven Nilsson
Att fotografera skulptur
1977-04-21 till 1977-05-30

Adam Müller
1977-04-21 till 1977-05-30

Landskap
Carl August Ehrensvärd, Carl Johan Fahlcrantz,
Marcus Larson, August Strindberg
1977-03-04 till 1977-04-11

Lage Lindell
Landskap från Gotland
1977-03-04 till 1977-04-11

Isabella Wrangel, Ludvig Karsten
1977-01-27 till 1977-02-20

En konstsamling från Västervik
Arne Jones
1976-12-26 till 1977-01-23

Edvard Wallenquist, Axel Lindman,
Pehr Wickenberg
1976-11-04 till 1976-12-05

Ingegerd Möller,Vilhelm Hammershøi
1976-09-10 till 1976-10-17

Stig Fredriksson, Ellen Thesleff,
Valle Rosenberg
1976-06-10 till 1976-08-22

Sven Ljungberg, Elof Ljungberg
Allmogemåleri från Sunnerbo
1976-04-29 till 1976-05-30

Skagenmålare
1976-03-17 till 1976-04-18

Hasse Erikson, Fredrik Wilhelm Scholander,
Carl Peter Curman
1976-02-12 till 1976-03-07

Fritz Sjöström, Victor Forssell
1975-12-26 till 1976-02-01

Elin Pettersson
1975-12-26 till 1976-02-01

Olle Nyman
Niels Larsen Stevns och H.C. Andersen
Liv Derkert och H.C. Andersen
1975-10-24 till 1975-12-01

Gunnar Hasselgren, Wilhelm von Gegerfelt
1975-09-12 till 1975-10-12

Uno Troili, Maria Röhl
1975-06-13 till 1975-08-24

Anna Berg
1975-04-25 till 1975-08-24

Det är vackrast när det skymmer
1975-04-24 till 1975-05-30

Viggo Djurberg, Gustaf Rydberg
1975-03-21 till 1975-04-13

Henrik Theodor Lundh, Sara Lundblad
1975-03-21 till 1975-04-13

Liss Eriksson, Christian Eriksson
1975-02-14 till 1975-03-09

Reinhold Ljunggren, Mattias Stoltenberg
1974-12-26 till 1975-02-02

Stellan Mörner, Reinhold Norstedt,
Anna Munthe-Norstedt
1974-10-24 till 1974-12-01

Carl Fredrik von Malmborg
1974-10-24 till 1974-12-01

Sven Alfons
Fem Italienfarare
G.W. Palm, Hjalmar Mörner, Lars Jacob von Röök,
Per Gustaf von Heideken, Gustaf Söderberg
1974-09-14 till 1974-10-13

En konstsamling från Mäster Mikaels gata
Robert Berghagen, Olof Ågren

1974-06-13 till 1974-08-25

Prins Eugen och hans blommor
1974-04-15 till 1974-11-01

Petra (Ebba Konstantina Pettersson),
Amalia Lindegren, Siri Derkert
1974-04-10 till 1974-06-01

Yngve Bäck, Fanny Churberg, Aukusti Uotila
1974-02-23 till 1974-03-31

Kaisa Tesch
Minnesutställning
1974-02-09 till 1974-06-20

Munch och Josephson
1974-02-09 till 1974-06-20

Konst på frimärke
1973-12-26 till 1974-02-10

Sven Erik Skawonius, Kilian Zoll,
Carl Conrad Dahlberg
1973-10-25 till 1973-11-25

Urval av norsk konst ur
Waldemarsuddes samlingar

1973-09-06 till 1973-10-14

Sigrid Undset och konsten
1973-09-06 till 1973-10-14

A.C. Svarstad 
1973-09-06 till 1973-10-14

Tuomas von Boehm, Bröderna von Wright
1973-06-07 till 1973-08-19

Anders Forsberg
Svenska kulturbilder från sekelskiftet
ur Allan Broomés samling
1973-04-10 till 1973-05-20

Heidenstam och konsten
1973-04-10 till 1973-05-20

Martin A. Ohlsson
Minnesutställning
1973-04-10 till 1973-05-20

Nisse Zetterberg, L.A. Ring
1973-02-10 till 1973-03-25

Teckningar ur kungens samling
1972-11-11 till 1973-02-11

Carl XV och hans konstnärsvänner
1972-09-17 till 1973-01-21

Prins Eugen porträtterad
1972-07-08 till 1972-09-03

Hans Eklunds samling
Naiva visioner
1972-05-27 till 1972-08-27

Arthur Bianchini
Skärgården och staden
1972-05-27 till 1972-08-27

Hugo Alfvén
1972-04-20 till 1972-05-28

Kaisa Melanton, Lars Hertervig
1972-03-18 till 1972-05-07

Cora Sandel
1972-03-18 till 1972-04-16

Astri Taube, Evert Taube,
Olof Sager-Nelson

1971-12-26 till 1972-03-07

Tage Hedqvist, Harald Sohlberg
1971-10-30 till 1971-11-28

Konstverkens födelse
Svenska 1800-tals skisser
1971-09-11 till 1971-10-24

Döderhultarn
Axel Pettersson i urval av K.G. Bejemark.
Fotografier av Sven Nilsson.
1970-12-26 till 1971-03-28

Gunnar Greiber
Oljemålningar
1970-11-22 till 1970-11-30

Hill, Josephson, Strindberg
1970-09-26 till 1970-11-01