Strömkarlen

Strömkarlen

Frihet

Jag har valt ordet ”frihet” för att
han är naken, ensam och han är fri.
Han sitter ensam och spelar fiol.
Ingen kan bestämma över honom.
Frihet är när du är ensam,
ingen kan bestämma över dig
och du gör vad du vill.

Daniel klass 6B

Ensamhet

Han känner sig ensam
Han är helt själv
Allt är tyst inte ens en enda fågel hörs
Han känner sorg.
Han har nog inga vänner
Ingen är där.

Lamin, Kevin och Hamed klass 5b

Mystik

Runt honom vattnet blått,
Stenar hårda och kalla.
I hans ögon ser man oro,
Längtan efter det varma.
Vem spelar han för,
Ingen vet,
kanske för dig eller för mig.

Aneta och Zahraa klass 6B