Myter i konstens värld (F-6)

Myter i konstens värld

Följ med till sagornas och myternas magiska värld på Waldemarsudde.Möt segerns gudinna Nike, den modige hjälten Herakles och den spelande Strömkarlen i sin mäktiga fors. Vi funderar över vilken roll myter och sagor spelar i dåtid och nutid. Eleverna får lära sig mer om antikens gudar och gudinnor och samtidigt öva sin bildförståelse. Hur kan man se på antikens gudar och hjältar i dag?

Dialogen med barnen varvas med korta berättelser om museets hjältar, gudar och gudinnor. När de yngsta barnen kommer på besök använder vi både rekvisita och musik för att levandegöra mytologin. Kombinera gärna visningen med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där eleverna får skapa egna gudar och sagoväsen.

Visningen utgår ifrån samlingarna och genomförs i prins Eugens Sällskapsvåning. Vid vackert väder avslutas visningen utomhus med parkens mytologiska skulpturer. Skolprogrammet kan bokas året runt.

Visning med ateljébesök, 2 tim
Välkommen till ett ateljébesök där vi skapar egna mytologiska figurer med inspiration från visningen. De yngsta barnen får måla på stora växtpapper med flödande akrylfärger och de lite äldre barnen får modellera fram sina figurer i härligt mjuk keramiklera. Vänligen observera att vi endast kan ta emot skolklasser på ateljébesök 1 april till och med 31 oktober.

Visning och workshop i bilanalys, 90 min
Skolklasser i åk F-2 kan kombinera visningen med en lekfull workshop där eleverna får bli konstdetektiver för en dag. Barnen får jobba i små grupper med utgångspunkt i lekfull rekvisita som knyter an till konstverkens berättande detaljer och symbolik. I denna workshop möts nutid och dåtid på ett kul sätt, dagens superhjältar som exempelvis Batman har förvånansvärt mycket gemensamt med antikens Herkules!

Skolklasser i åk 3-6 kan boka en workshop där vi genomför en associationsövning mellan ord och bild. Eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i en bildanalys av ett enskilt konstverk. Därefter samlas vi för en gemensam visning där eleverna presenterar ”sina konstverk” för varandra. Önskar ni följa upp besöket tillbaka på skolan kan vi bidra med material för det.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, svenska, religionskunskap och historia. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Bild
Centralt innehåll för åk 1-3: Framställning av berättande bilder, exempelvis sagobilder.
Centralt innehåll för åk 1-3: Bildanalys: Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.

SO
Centralt innehåll i historia, religion och samhällskunskap för åk 1-3: Berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Historia
Centralt innehåll åk 1-3: Tidsbegrepp som dåtid, nutid och framtid. Jämförelser i ord och bild mellan då och nu.

Svenska
Syfte: Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. I mötet med olika typer av texter och estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.