Målarprinsen på Waldemarsudde

Följ med på upptäcktsfärd genom slottet följt av friluftsmåleri i vår vackra park.

Slottet med dess rika samlingar ger uttryck för en tid och en personlighet. Lyssna till berättelsen om prins Eugen (1865-1947) och upplev hans friluftsmåleri och stämningsfulla landskap från förra sekelskiftet. Eleverna får öva sin bildförståelse och samtala om landskapsmåleri och porträtt med olika budskap. Vi levandegör historien genom dialog och ett lärande som aktiverar flera sinnen. Vi jämför dåtid med nutid och funderar över vad en plats kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

Skolprogrammet kan bokas året runt.

Visning med friluftsmåleri, 120 min

Ge dina elever en chans att måla ute i det fria!  Eleverna får måla vid stafflier i vår vackra park med  inspiration av de omgivande träden, ängarna och vattnet. Vi målar på stora ytor med flödande akrylfärger. Vi blandar våra egna nyanser med hjälp av grundfärgerna. Museets kunniga konstpedagoger handleder eleverna med målet att de skall finna sitt eget uttryck.

Friluftsmåleriet kan bokas från 1 april – 31 oktober. Vid regn flyttar vi in i vår ateljé. Skolklasser som bokar friluftsmåleri bör ha med sig frukt, vi lägger gärna in en fruktstund efter visningen i samband med pedagogens genomgång av måleriet.

Visning och workshop i bildanalys på museet, 90 min

Åk 3-6 kan boka en workshop där vi genomför en associationsövning mellan ord och bild. Besöket inleds med 30 minuters workshop i bildanalys där eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i ett enskilt konstverk. Därefter samlas vi för en gemensam visning där eleverna presenterar ”sina konstverk” för varandra.

Boka skolprogrammet online

Boka en digital rundvisning i prins Eugens Sällskapsvåning 45 min. eller en digital bildvisning i PowerPoint med workshop i bildanalys 60 min. Workshopen genomförs i form av ett grupparbete där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Programmet genomförs i Teams eller skolans digitala plattform. Rekommenderas från åk 1.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia och svenska. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Bild: Utveckla förmågan att analysera historiska (och samtida) bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser
Svenska: Utveckla sin förmåga att ge muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.