Möt Waldemarsudde

Möt Waldemarsudde!

Ett skolprogram med fokus på sekelskiftet 1900 och kulturarvet Waldemarsudde.

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från åren omkring sekelskiftet 1900. Prins Eugen levde i en omvälvande tid i vår historia och vi studerar konsten och kulturarvet som ett uttryck för tidsandan. Möt några av tidens tongivande konstnärer och författare såsom Anders Zorn, Carl Larsson och August Strindberg. Vi utforskar prins Eugens friluftsmåleri och stämningsfulla landskap och eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck.

Skolprogrammet erbjuds året om. Visningen kan kombineras med friluftsmåleri i vår vackra park eller en workshop i bildanalys där eleverna får en fördjupad bildförståelse.

Visning med workshop i bildanalys, 90 min
Kombinera visningen med en workshop i bildanalys som genomförs i utställningen. Eleverna får jobba i små grupper och fördjupa sig i ett konstverk från prinsens tid. De får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om olika bilder. Avslutningsvis får eleverna presentera sina konstverk för varandra. Metod och upplägg på workshopen anpassas efter elevernas ålder.

Visning med friluftsmåleri, 120 min
Från 1 april – 31 oktober kan visningen kombineras med friluftsmåleri i vår vackra park. Eleverna får måla vid stafflier på stora pannåer med krämiga akrylfärger. Vi blandar våra egna nyanser med hjälp av grundfärgerna och inspireras av de omgivande träden, ängarna och vattnet. Museets kunniga konstpedagoger handleder eleverna med målet att de skall finna sitt eget uttryck.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia, svenska samt konst och kultur. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Högstadiet
Bild: Utveckla förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och (skrift). Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällslivet.

Gymnasiet
Bild: Utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
Historia: Ge möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar.
Konst och kultur: Utveckla sin förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
Svenska: Utveckla sin förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.