Möt Waldemarsudde

Möt Waldemarsudde!

Ett skolprogram med fokus på sekelskiftet 1900 och kulturarvet Waldemarsudde.

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från åren omkring sekelskiftet 1900. Prins Eugen levde i en omvälvande tid i vår historia och vi studerar konsten och kulturarvet som ett uttryck för tidsandan. Möt några av tidens tongivande konstnärer och författare såsom Anders Zorn, Carl Larsson och August Strindberg. Vi utforskar prins Eugens friluftsmåleri och stämningsfulla landskap och eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck.

Skolprogrammet erbjuds året om och kan bokas online eller på plats med friluftsmåleri i vår vackra park.

Nyhet: Digital visning, 45 min

Visningen kan genomföras i form av en digital rundvisning i prins Eugens Sällskapsvåning. Visningen genomförs i Teams.

Nyhet: Digital bildvisning med workshop i bildanalys, 60 min

Skolprogrammet genomförs i form av en digital bildvisning i PowerPoint som kombineras med en workshop i bildanalys. Workshopen genomförs i form av ett grupparbete där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Programmet genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Visning med friluftsmåleri, 120 min

Från 13 april kan visningen anpassas och genomföras utomhus i kombination med friluftsmåleri i vår vackra park. Eleverna får måla vid stafflier på stora pannåer med krämiga akrylfärger. Vi blandar våra egna nyanser med hjälp av grundfärgerna och inspireras av de omgivande träden, ängarna och vattnet. Museets kunniga konstpedagoger handleder eleverna med målet att de skall finna sitt eget uttryck.

Mål enligt läroplanen

Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia, svenska samt konst och kultur. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Högstadiet
Bild: Utveckla förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och (skrift). Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällslivet.

Gymnasiet
Bild: Utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
Historia: Ge möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar.
Konst och kultur: Utveckla sin förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
Svenska: Utveckla sin förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.