Avklätt och påklätt i konsten

Ett skolprogram där vi fördjupar oss i bildanalys och bildskapande på tema genus, identitet och makt.

Vi studerar nakenakter och porträtt ur ett genusperspektiv. I slottet och trädgården möter vi nakenstudier av kvinnor och män från sekelskiftet 1900. Vi samtalar om bilders budskap om sociala normer, könsroller, makt och identitet i dåtid och nutid. Det normkritiska perspektivet är en viktig utgångspunkt i samtalet.

Vi övar oss i bildanalys och utforskar samtidigt vilka bildkonventioner och ideal som styrt hur män respektive kvinnor avbildats genom tiderna. Männen framstår i första hand som starka och aktiva medan kvinnorna framställs som vackra och passiva.

Skolprogrammet tar sin utgångspunkt i samlingarna och våra tillfälliga utställningar när det passar. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller med en workshop i kollage. Skolprogrammet erbjuds året om.

Visning med workshop i bildanalys, 90 min

Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys som genomförs i utställningen. I workshopen får eleverna jobba i små grupper med en associationsövning mellan samtida reklambilder och konstverk från prinsens tid. Eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om historiska och samtida bilder ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis får eleverna presentera konstverken för varandra.

Visning med workshop i kollage, 120 min

Från 1 april – 31 oktober, när vår ateljé har öppet, kan visningen kombineras med en workshop i kollage där eleverna får öva sig i att kommunicera med bild på tema genus och identitet. Med utgångspunkt i fotografier av nakenstudier från prinsens tid får eleverna i uppgift att skapa parafraser på konstverken med ett normkritiskt perspektiv. Nya betydelser uppstår när eleverna klär på figurerna och sätter in dem i nya sammanhang.

Mål enligt läroplanen

Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia, svenska och samhällskunskap. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Högstadiet
Bild: Utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Behandla kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet genom historien.
Samhällskunskap: Ge förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och (skrift). Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällslivet.

Gymnasiet
Bild: Utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
Historia: Utveckla kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Samhällskunskap: Utveckla kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Konst och kultur: Utveckla sin förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
Svenska: Utveckla sin förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.