Årskurs 7-9 och gymnasiet

Årskurs 7-9 och gymnasiet

Skolprogrammen anpassas efter elevernas ålder och levandegör konsten med utgångspunkt i skolans läroplan. Våra visningar involverar bildanalys genom dialog och gruppdiskussioner samt ger historiska perspektiv på samtiden. Det skall vara angeläget att gå på museum! 

Höstens nya skolprogram

Ett eget rum

Utställningen belyser hur kvinnliga konstnärer erövrade konstnärsrollen under en tid av radikala samhällsförändringar och jämställdhetssträvanden under sent 1800-tal. Följ med på en konstvisning där vi utforskar porträtt och ateljéinteriörer i relation till sociala normer och ideal i dåtid och nutid. Bildanalys ur ett genusperspektiv utgör en central del av visningen. Wirginia Wolf skrev sin numera klassiska essä Ett eget rum år 1929. I utställningen kan vi se hur nordiska kvinnliga konstnärer manifesterade behovet av ett eget rum i sin konst redan under 1880-talet. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys. Kan bokas t.o.m. 21/1.

Expedition Konst

Välkommen till en samtidskonstutställning producerad i samarbete med Polarforskningssekretariatet där åtta framstående konstnärer skildrar sina upplevelser från Arktis och Antarktis. Här visas alltifrån Lars Lerins storslagna skildringar av is och hav i akvarell från expeditionen till Antarktis 1988/89 till Hanna Ljunghs Curiosity Cabinets från 2021 som väcker frågor om klimat och hållbarhet i relation till vår tids utvinning av naturtillgångar. Visning kan bokas t.o.m. 20/3.

Alltid på Waldemarsudde

Möt Waldemarsudde!

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från sekelskiftet 1900. Vi diskuterar tidens idéströmningar med utgångspunkt i konsten och eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck. Vi utforskar prinsens friluftsmåleri och stämningsfulla landskap i utställningen Platsens själ – Prins Eugen och landskapet. Kombinera gärna visningen med en workshop i bildanalys eller friluftsmåleri i parken. Läs mer om skolprogrammet.

Avklätt och påklätt i konsten

Vi studerar porträtt och figurmåleri på museet samt slottsparkens skulpturer ur ett genusperspektiv. Vi övar oss i bildanalys och samtalar om bilders budskap om sociala normer, makt och identitet i dåtid och nutid. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där eleverna får skapa kollage på tema genus och identitet. Skolprogrammet kan även genomföras i form av en skulpturvandring i parken. Läs mer om skolprogrammet.

Porträtt – Bild och självbild

Selfies är ingen ny företeelse, människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden? Vi analyserar porträtt i samlingen samt i utställningen Ett eget rum och reflekterar över identitet, sociala normer och ideal i dåtid och nutid. Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där eleverna får skapa symboliska självporträtt i blandteknik. Läs mer om skolprogrammet.

Visning med workshop i bildanalys
Samtliga skolprogram kan bokas med en workshop i bildanalys som genomförs i utställningen. Besöket inleds med att eleverna får jobba i små grupper och fördjupa sig i ett enskilt konstverk. De får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om olika bilder. Avslutningsvis får eleverna presentera sina konstverk för varandra. Metod och upplägg på workshopen anpassas efter elevernas ålder.

Språkintroduktion
Alla våra skolprogram kan genomföras på lätt svenska. Vi anpassar upplägg och innehåll efter elevernas förkunskaper. Kontakta gärna vår intendent för museipedagogik om du har frågor eller särskilda önskemål inför ditt besök.

Digitala visningar
Vi erbjuder digital rundvisning 45 min. eller bildvisning med workshop i bildanalys i PowerPoint 60 min. med utgångspunkt i våra olika skolprogram. Visningarna genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Har du frågor om skolprogrammen?
Kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand.
e.hedstrand@waldemarsudde.se