Årskurs 7-9 och gymnasiet

Årskurs 7-9 och gymnasiet

Skolprogrammen involverar bildanalys genom dialog och gruppdiskussioner samt ger historiska perspektiv på samtiden. Det skall vara angeläget att gå på museum!

Höstens nya skolprogram

Edward Burne Jones symbolspråk och dagens fantasy

Vi söker fantasyns rötter i utställningen Edward Burne Jones – Prerafaeliterna och Norden. Eleverna får utforska spännande bildvärldar från förra sekelskiftet och öva sig i bildanalys. Konstverken berättar om medeltida legender, kristen symbolik, antik mytologi och sagolika drömvärldar. Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där vi skapar egna fantasyvärldar. Kan bokas 17/9-24/1 2020.

Alltid på Waldemarsudde

Möt Waldemarsudde!

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från sekelskiftet 1900. Vi diskuterar tidens idéströmningar med utgångspunkt i konsten och kulturarvet. Eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck. Visningen kan kombineras med friluftsmåleri eller en workshop i bildanalys. Läs mer om skolprogrammet.

Avklätt och påklätt i konsten

Vi studerar nakenakter och porträtt i samlingen ur ett genusperspektiv. Vi samtalar om bilders budskap om sociala normer, könsroller, makt och identitet i dåtid och nutid. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där vi skapar kollage på tema genus och identitet. Läs mer om skolprogrammet.

Porträtt – Bild och självbild

Människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är nytt för vår tid. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden? Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där vi skapar inre självporträtt i blandteknik. Läs mer om skolprogrammet.

Språkintroduktion

Alla våra skolprogram kan genomföras på lätt svenska. Vi anpassar upplägg och innehåll efter elevernas förkunskaper. Kontakta gärna vår intendent för museipedagogik om du har frågor eller särskilda önskemål inför ditt besök.

Workshop i bildanalys

Våra skolprogram kan bokas med en workshop i bildanalys där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Besöket inleds med 30 minuters workshop i bildanalys där eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i ett enskilt konstverk. Därefter samlas vi för en gemensam visning där eleverna presenterar ”sina konstverk” för varandra. Museipedagogen fungerar som en samtalsledare som för berättelsen framåt.

Har du frågor om skolprogrammen?
Kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand.
e.hedstrand@waldemarsudde.se