Årskurs 6-9 och gymnasiet

Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skolprogrammen involverar bildanalys genom dialog och gruppdiskussioner samt ger historiska perspektiv på samtiden. Det skall vara angeläget att gå på museum!

Vårens nya skolprogram

Relationer och konstnärsdrömmar i Grez-sur-loing

Upplev inkännande porträtt och friluftsmåleri av skandinaviska och anglosaxiska konstnärer som möttes under sent 1800-tal i byn Grez-sur-Loing utanför Paris. Med utgångspunkt i konsten utforskar vi de sociala nätverkens betydelser för enskilda konstnärer och grupper. Eleverna får jämföra dåtid med nutid och öva sin bildförståelse. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller med friluftsmåleri i vår vackra park. Kan bokas 16/2-14/6.

Björn Wessman – En målares väg

Upplev Björn Wessmans färgstarka bildvärld från tidigt åttiotal fram till i dag. Naturen glöder av färger i hans sinnliga landskap som fångar viddernas dramatik och parkernas gåtfulla atmosfär. Vi studerar färglära och konstnärens utforskande av färgens uttryckskraft. Visningen kan kombineras med stafflimåleri i vår vackra park. Kan bokas 12/3-24/5.

Alltid på Waldemarsudde

Möt Waldemarsudde!

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från sekelskiftet 1900. Vi diskuterar tidens idéströmningar med utgångspunkt i konsten och kulturarvet. Eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck. Visningen kan kombineras med friluftsmåleri eller en workshop i bildanalys. Läs mer om skolprogrammet.

Avklätt och påklätt i konsten

Vi studerar nakenakter och porträtt i samlingen ur ett genusperspektiv. Vi samtalar om bilders budskap om sociala normer, könsroller, makt och identitet i dåtid och nutid. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där vi skapar kollage på tema genus och identitet. Läs mer om skolprogrammet.

Porträtt – Bild och självbild

Människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är nytt för vår tid. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden? Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där vi skapar inre självporträtt i blandteknik. Läs mer om skolprogrammet.

Workshop i bildanalys

Våra skolprogram kan bokas med en workshop i bildanalys där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Besöket inleds med 30 minuters workshop i bildanalys där eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i ett enskilt konstverk. Därefter samlas vi för en gemensam visning där eleverna presenterar ”sina konstverk” för varandra. Museipedagogen fungerar som en samtalsledare som för berättelsen framåt.

Sista chansen att boka höstens skolprogram

Om livet och konsten i Worpswede

Delta i ett konstsamtal om livets viktiga frågor i höstens utställning om Tysklands mest kända konstnärskoloni kring sekelskiftet 1900. Med utgångspunkt i de besjälade motiven funderar vi över liv och död, kärlek och vänskap samt människans förhållande till naturen. Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys där eleverna får fördjupa sig i konsten som uttryck för tidsanda, känslolägen och visioner. Kan bokas till den 25 januari 2019.

Thinking like a Mountain

Helene Schmitz (f. 1960) är en av Sveriges mest framgångsrika konstfotografer. I utställningen får vi uppleva både vackra och hotfulla fotografier av det nordiska landskapet som manifesterar människans påverkan på naturen. Utställningen väcker frågor om hållbar utveckling och samspelet mellan människa, samhälle och natur. Visningen kan bokas med en fotoworkshop där eleverna får fördjupa sig i utställningstemat och samtidigt öva sig i bildkommunikation. Kan bokas till den 15 februari 2019.