Skapande skola

Våra skolprogram kan genomföras inom ramen för regeringens satsning Skapande skola som vänder sig till grundskolan. Har du egna önskemål på teman arbetar vi gärna fram ett projekt som passar just din skola.

Skapande verksamhet
Vår ateljé håller öppet 1 april–31 oktober. Vi erbjuder workshops med olika uttrycksformer och konstnärliga material. Vi vill bjuda in till en kreativ verksamhet med konstnärlig kvalité för barn och unga. Sök skapande skola bidrag där eleverna får chansen att finna sitt eget uttryck och växa med konsten.

Workshops i bildanalys
Vi har genomfört flera skapande skola projekt med inriktning på bildanalys. Samtliga skolprogram hos oss kan bokas med workshops i bildanalys där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst.
Läs mer om genomförda projekt med inriktning på bildanalys.

Skapa film om Waldemarsuddes samlingar
Rek. från åk 3 och uppåt.
Nu erbjuder vi skolklasser möjligheten att skapa film inom ramen för ett samarbete vi har med Mediepedagogiskt Centrum. Eleverna får skapa filmer om konstverken i Waldemarsuddes samlingar. Medieprojekten anpassas efter åldersgruppen och skolans önskemål om teman. Det kan vara myter och sagor, genus eller kulturhistoriska strömningar kring sekelskiftet 1900. Läs mer om genomförda filmprojekt och se barnens filmer.

Boka Skapande skola projekt:
Går dina elever i åk F-9 kan du söka Skapande skola bidrag för att besöka Waldemarsudde. Kontakta vår museipedagog Elisabet Hedstrand: e.hedstrand@waldemarsudde.se alt. 08-545 837 25

För mer information om Skapande skola se: Kulturrådets hemsida