SFI & SAS

SFI & SAS

Hos oss får eleverna utveckla sitt språk med utgångspunkt i konsten som visas i en inspirerande och vacker museimiljö. 

På Waldemarsudde arbetar vi mycket med bildanalys, eftersom bildförståelse blir allt viktigare i vår tid. Eleverna får öva sig i att beskriva bilder och sätta ord på sina upplevelser av konsten. Prins Eugens stämningsfulla landskapsmåleri öppnar upp för samtal om alltifrån årstider och väder till känslor och stämningar. En visning av Sällskapsvåningen utgör därtill en introduktion till vårt gemensamma kulturarv och några av Sveriges mest välkända konstnärer från förra sekelskiftet såsom Anders Zorn och Carl Larsson.

Nyhet: Digital visning
Boka en digital rundvisning av Prins Eugens Sällskapsvåning där vi visar och berättar om konsten online. Visningarna genomförs i Teams och pågår i 45 min.

Nyhet: Digital bildvisning med workshop i bildanalys
Samtliga skolprogram nedan kan bokas i form av en digital bildvisning i PowerPoint med gruppdiskussioner om konstverken utifrån deltagarnas språk kunskaper. Programmen pågår i 90 min. och genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Besök på museet
Vi planerar för att ta emot grupper utomhus för skulpturvandringar samt olika temavisningar med friluftsmåleri i parken efter påsk. Om läget tillåter kommer vi även att ta emot grupper inomhus på ett tryggt sätt från 13/4.

Möt Waldemarsudde

Studera prins Eugens stämningsfulla landskapsmåleri och museets rika samlingar från sekelskiftet 1900. Vi berättar om prins Eugen och utforskar kulturarvet Waldemarsudde. Deltagarna öva sin förmåga att beskriva landskapens årstider, väderlek och stämning. Visningen kan genomföras utomhus i kombination med friluftsmåleri i parken f.o.m. 13/4.

Porträtt – Bild och självbild

Människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden och den tid han/hon levde i? Vi övar oss i att beskriva och utforska porträtt i relation till identitet, sociala normer och ideal i dåtid och nutid.

Avgifter
SFI betalar samma visningsavgifter som grundskolan.
Mer information om bokning och priser för skolan hittar du här.

Lärarhandledning och studiematerial för SFI

Här nedan finns vår lärarhandledning till Waldemarsudde med praktisk information inför besöket samt rekommenderat studiematerial anpassat efter SFI:s olika studievägar. Vi har arbetat fram studiematerialet i nära samarbete med lärare och elever från ABF:s SFI utbildningar.
Lärarhandledning till Waldemarsudde för SFI

Introduktion i bilder till Waldemarsudde för SFI

Studiematerial 1a 1b & 2b nybörjare

Studiematerial 1c 2b & 2c

Studiematerial 1d 2d 3c & 3d

Har du frågor om studiematerialet kan du kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand.
E-post: e.hedstrand@waldemarsudde.se