SFI

Välkommen med din SFI-klass till museet!

Hos oss får eleverna utveckla sitt språk med utgångspunkt i konsten och konstsamtalet i en inspirerande och vacker museimiljö. 

På Waldemarsudde arbetar vi mycket med bildanalys, eftersom bildförståelse blir allt viktigare i vår tid. Eleverna får öva sig i att beskriva bilder och sätta ord på sina upplevelser av konsten. Prins Eugens stämningsfulla måleri öppnar upp för samtal om alltifrån landskapens årstider och väder till känslor och stämningar. Ett besök i Sällskapsvåningen utgör därtill en introduktion till vårt gemensamma kulturarv och några av Sveriges mest välkända konstnärer från förra sekelskiftet såsom Anders Zorn och Carl Larsson.

Boka visning med museipedagog
Boka ett besök med museets pedagoger och få en djupare förståelse för konsten. Vi erbjuder visningar på lätt svenska och våra skolprogram för grundskolan och gymnasiet kan anpassas efter SFI-elevernas förkunskaper. SFI betalar samma priser som skolan.

Boka ett besök med egen ledning
Om ni inte har möjlighet att boka visning med museets pedagoger kan ni besöka museet på egen hand. SFI-klasser har fri entré till museet. Läs vår lärarhandledning för SFI inför besöket. Boka ditt besök med klassen minst en vecka i förväg med vår bokningsavdelning:
E-post: bokningen@waldemarsudde.se
Telefon 08-545 837 20, mån-fred kl. 10.00-12.00.

Lärarhandledning och studiematerial för SFI
Här nedan finns vår lärarhandledning till Waldemarsudde med praktisk information inför besöket samt rekommenderat studiematerial anpassat efter SFI:s olika studievägar. Vi har arbetat fram studiematerialet i nära samarbete med lärare och elever från ABF:s SFI utbildningar.

Lärarhandledning till Waldemarsudde för SFI

Introduktion i bilder till Waldemarsudde för SFI

Studiematerial 1a 1b & 2b nybörjare

Studiematerial 1c 2b & 2c

Studiematerial 1d 2d 3c & 3d

Har du frågor om studiematerialet kan du kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand.
E-post: e.hedstrand@waldemarsudde.se