Studiedag för slöjdlärare: Handen och tanken

I samband med utställningen Carl Malmsten – formgivare och pedagog bjuder vi in till en studiedag om den handlingsburna och erfarenhetsbaserade kunskapen som sitter i både händerna och hjärnan. Ta del av den senaste forskningen inom slöjd och pedagogik på Waldemarsudde.

Program 28/10-2013

9.00 Inledning: Handen och tanken.
Museichef Karin Sidén hälsar välkommen.

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Föredrag med Jenny Frohagen:
Den bildade handen – om slöjdkunnande som intelligenta handlingar.

11.00 Visning av utställningen: Carl Malmsten – formgivare och pedagog.

12.00 Lunch i Prinsens kök

13.00 Föredrag med Peter Hasselskog:
Lärande i och genom slöjd – om att utveckla generella kompetenser.

14.00 Diskussion
15.00 Slut!

Varmt välkomna!
Elisabet Hedstrand, museipedagog och Urban Ekelund, hantverkspedagog

Presentation av föreläsarna

Jenny Frohagen är lärare i slöjd i grundskolan samt doktorand vid Stockholms Universitet. Hennes forskningsområde är slöjdämnets didaktik och slöjdkunnande – vad det innebär att vara en skicklig slöjdare och hur detta kunnande kan utvecklas hos eleverna. Med s.k. Learning study som metod/ansats för ämnesdidaktisk forskning, har hon tillsammans med slöjdlärarkollegor studerat hur det går att förstå och förbättra undervisningen av specifika slöjdförmågor. Under föreläsningen kommer Jenny att beskriva slöjdämnet som en praktisk kunskapstradition och hur detta kan förstås genom att lyfta fram begrepp och teorier ur praktisk kunskapsfilosofi.

Peter Hasselskog är lektor vid Göteborgs Universitet och arbetar som lärarutbildare och slöjdforskare. I sin doktorsavhandling från 2010 har han studerat hur slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen har betydelse för elevernas möjligheter till lärande. När eleverna får arbeta med redskap och material så utvecklas deras förmåga att tänka, att utveckla idéer och att göra medvetna val. Detta bidrar långsiktigt till en mer generell processkompetens hos eleverna. Peter kommer i sin föreläsning berätta hur elevernas utveckling i och genom slöjdundervisningen kan kopplas till ett entreprenöriellt perspektiv.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 18 oktober
Anmälan: bokningen@waldemarsudde.se eller telefon 08-545 837 20
Pris: 400 kr inklusive lunch samt kaffe och smörgås.
Observera att anmälan är bindande. Studiedagen betalas via faktura.
Vid anmälan ange: namn på samtliga deltagare, skola, e-postadress samt aktuell faktureringsadress inklusive organisatinsnummer.