Lärarkvällar & lärarfortbildning

För lärare

Delta i våra lärarkvällar eller boka en egen fortbildning för kollegorna. Vi kan erbjuda konstvisningar på olika teman, fortbildning i bildanalys och skapande verksamhet med olika material och uttryck.

Är du intresserad av att boka en egen lärarkväll eller fortbildning för kollegorna på din skola?
Kontakta vår Intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand:
e.hedstrand@waldemarsudde.se alt. 08-54583725