Konst- och folkhögskolor

Förberedande konstskolor och folkhögskolor

I nuläget tar vi inte emot några bokade grupper på museet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas på att kunna ta emot grupper igen vårterminen 2021.

Boka visning
Boka en visning av våra tillfälliga utställningar eller av Sällskapsvåningen med konstsamlingen. Besöken utformas i dialog med vår intendent för museipedagogik och anpassas efter deltagarnas förkunskaper.

Boka visning med workshop i bildanalys
Kombinera gärna en bokad visning med en workshop i bildanalys där deltagarna får fördjupa sig i enskilda verk i form av gruppdiskussioner i utställningen. Med utgångspunkt i olika frågeställningar och övningar får deltagarna utforska konstverkens komposition och visuella uttryck närmare.

Boka visning med ateljébesök
Våra skolvisningar och workshops för gymnasiet kan anpassas efter olika kunskapsnivåer. Här finns exempelvis skolprogram som fokuserar på bildanalys och bildskapande på tema genus, identitet och makt samt porträtt och identitet.

Språkintroduktion
Alla våra temavisningar kan genomföras på lätt svenska. Vi anpassar upplägg och innehåll efter deltagarnas förkunskaper. Kontakta gärna vår intendent för museipedagogik om du har frågor eller särskilda önskemål inför ditt besök.

Förberedande konstskolor och folkhögskolor betalar samma visningsavgifter som grundskolan.
Visning 60 min: 900 kr
Visning med worskhop i bildanalys: 1 200 kr
Visning med ateljé 2 timmar: 1 500 kr
Därtill kommer entréavgift, 140 kr/elev.

För att boka ett besök: Kontakta vår bokning: bokningen@waldemarsudde.se
Telefon 08-545 837 20, mån-fred kl. 10.00-12.00.
Observera att alla skolbesök måste bokas minst en vecka i förväg.

För frågor om visningsupplägg och innehåll: Kontakta vår intendent för museipedagogik Elisabet Hedstrand: tel. 08-545 837 25 e-post:  e.hedstrand@waldemarsudde.se