Konst- och folkhögskolor

Förberedande konstskolor och folkhögskolor

Upplev både bildkonst och design på Waldemarsudde i vår!

Lena Cronqvist
Boka en visning där vi utforskar Lena Cronqvists (f. 1938) färgstarka konstnärskap. Upplev hennes bildvärld med känsloladdade uttryck i måleri, skulptur, textil, grafik och teckning från 1960-talet fram till i dag. Vi studerar hennes uttrycksfulla figurmåleri ur ett genusperspektiv samt sätter in hennes konstnärskap i en konsthistorisk och samhällelig kontext. Här finns också möjlighet att studera hennes konstnärliga uttryck och materialval eller att fokusera på konstverkens existentiella teman såsom kärlek, barndom, föräldraskap och ensamhet. Kombinera gärna visningen med en workshop i bildanalys. Kan bokas 7/3-27/9.

Stilla skönhet
Utforska släktskapet mellan nordisk och östasiatisk konst och design under 1900-talet. Den japanska Mingeirörelsen som grundades 1924 hade mycket gemensamt med de nordiska strömningar som fokuserade på vardagens skönhet genom vackert konsthantverk och reducerad formgivning. Upplev keramik, textil och bildkonst som präglas av ljus och rymd samt en poetisk närhet till naturen. Verken ger uttryck för en fin materialkänsla och enkelhet i form och färg. Utställningen produceras i samarbete med Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors. Besök kan bokas 15/2-31/5.

Boka visning med workshop i bildanalys
Kombinera gärna en bokad visning med en workshop i bildanalys där deltagarna får fördjupa sig i enskilda verk i form av gruppdiskussioner i utställningen. Med utgångspunkt i olika frågeställningar och associations-övningar får deltagarna utforska konstverkens komposition och visuella uttryck närmare. Besöken utformas i dialog med vår intendent för museipedagogik och anpassas efter deltagarnas förkunskaper.

Vi erbjuder workshops i bildanalys till museets tillfälliga utställningar samt till museets konstsamling som visas i prins Eugens Sällskapsvåning. Här visas främst konstverk från förra sekelskiftet av prins Eugen och hans generations-kamrater såsom Carl Larsson, Anders Zorn och Ernst Josephson.

Sista chansen: Meta Isæus-Berlin – Nattlogik
Den tematiskt spännande utställningen Nattlogik omfattar installationer och målningar som för betraktaren mellan vakenhet och dröm, där de anslående verken är helt nyproducerade för utställningen. Nattlogik är en utställning om tid, om att se tillbaka och återberätta, likt ett liv i miniformat. Presentationen består av det platsspecifika verket Den Arkadiska Spegeln, återberättandet samt en drömsektion med verket Drömväggen. Visningar kan bokas till och med 16 februari 2020.

Sista chansen: Temavisningar med workshop i bildanalys i samlingen
Fram till mitten av februari visas höjdpunkter ur museets konstsamling från det sena 1800-talets realism till och med sekelskiftet 1900 med dess nationalromantiska strömningar. Boka gärna en visning med workshop i bildanalys där eleverna får fördjupa sin bildförståelse utifrån olika perspektiv. Här finns möjlighet att välja olika teman såsom landskapsmåleri och nationalromantik, porträtt och identitet eller genus, makt och identitet. Kan bokas till och med 16/2 2020.

Språkintroduktion
Alla våra temavisningar kan genomföras på lätt svenska. Vi anpassar upplägg och innehåll efter deltagarnas förkunskaper. Kontakta gärna vår intendent för museipedagogik om du har frågor eller särskilda önskemål inför ditt besök.

Våra skolprogram för gymnasiet 
Våra skolvisningar och workshops för gymnasiet kan anpassas efter olika kunskapsnivåer. Här finns exempelvis skolprogram som fokuserar på bildanalys och bildskapande på tema genus, identitet och makt samt porträtt och identitet.

Har du frågor om våra temavisningar eller vill boka ett skräddarsytt besök för dina kursdeltagare? Kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand. e.hedstrand@waldemarsudde.se