Barns tankar om konst

Under vårvintern 2014 arbetade sju klasser i åk 4-6 från Bredängsskolan i Skärholmen med bildanalys av konstverken i prins Eugens sällskapsvåning. 

Waldemarsudde och Bredängsskolan samarbetade i ett långsiktigt projekt i syfte att stärka elevernas språkutveckling inom ramen för regeringens satsning Skapande skola. Eleverna deltog i workshops i bildtolkning på museet och tillbaka på skolan skrev de sedan verkstexter med personliga betraktelser över konstverken. Museet har bevarat samtliga texter av eleverna och här nedan kan ni ta del av några av dem.

Varmt tack till elever och lärare på Bredängsskolan för dessa givande tolkningar av konstverken i sällskapsvåningen!

Molnet

Prins Eugen, 1896
Olja på duk

Läs elevernas texter om Molnet.

Våren

Prins Eugen, 1891
Olja på duk

Läs elevernas texter om Våren.

Det gamla slottet

Prins Eugen, 1893
Olja på duk

Läs elevernas texter om Det gamla slottet.

Strömkarlen

Ernst Josephson, 1884
Olja på duk

Läs elevernas texter om Strömkarlen.

Drottning Sophia

Anders Zorn, 1909
Olja på duk

Läs elevernas texter om Drottning Sophia.