Barn & unga tolkar konst

Barn och unga tolkar konstsamlingen

Vårt mål är att varje barn som deltar i museets pedagogiska verksamhet skall få chansen att finna sitt eget uttryck och växa i mötet med konsten.

Vi vill bjuda in till en kreativ verksamhet med konstnärlig kvalité där barn och unga ges möjlighet att utveckla sitt bildseende och sin förståelse av konst och bild som kommunikation. Här nedan får du en inblick i hur vi jobbar med utgångspunkt i museets samling inom den konstpedagogiska verksamheten.

Film om konst

Läsåret 2015-16 deltog åk 5 på Berghemsskolan och åk 9 på Mälarskolan i Järfälla i ett Skapande skolaprojekt på Waldemarsudde där eleverna fick skapa filmer om konstverken i museets samling. Eleverna fick skapa filmer med utgångspunkt i deras egna upplevelser och tolkningar av konstverken.

Se barnens stämningsfulla filmer om konstverken.

Kollage som tolkar konst

Skolklasser som deltar i vårt skolprogram Avklätt och påklätt får skapa parafraser på verk i konstsamlingen ur ett genusperspektiv. Eleverna får göra kollage på tema genus och identitet med utgångspunkt i fotografier av nakenakter i samlingen.

Se parkens skulpturer med nya ögon.

Barns tankar om konst

Varje år tar vi emot skolklasser som vill delta i workshops i bildanlys. Våren 2014 arbetade 135 barn från Bredängsskolan i Skärholmen med bildtolkning av konstverken i Prins Eugens Sällskapsvåning. Resultatet blev både tankeväckande och poetiska texter om konstverken.

Ta del av barnens tankar om konstverken.