Vatikanen från Petersplatsen

I Rom målade prins Eugen sittande i sin målarbil, speciellt inredd för detta syfte med plats för alla de attiraljer en målare kan tänkas behöva. Vid utförandet av denna målning har han suttit mitt i staden vid Petersplatsen. Det romerska ljuset fascinerade honom, och han skrev i ett brev: ”Vad jag egentligen söker få fram är det facetterade i Roms byggnader, som tar ljuset på ett så olika skiftande sätt.”

1921. Olja på papp, 19×27 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 443)