Molnet

1896. Olja på duk, 119 x 109 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 4)