Solfläck

Målningen Solfläck uppvisar ett spännande utsnitt av Waldemarsuddes park där galleriterrassens rundel syns till vänster och popplarna vid strandpromenaden till höger. Trädet i förgrunden är en av de idag stora och fylliga kastanjerna. Vad som emellertid främst intresserat konstnären i denna målning är hur solen fläckvis belyser endast en del av motivet. Prins Eugen fann ständig inspiration till sitt måleri på Waldemarsudde, där just parken och dess olika delar var ett favoriserat motiv. Det var också prins Eugen själv som planerade parken med dess terrasser och planteringar.

1915. Olja på duk, 75×77,5 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 369)