På utgående

Med flytten till Waldemarsudde kom en ny motivkrets in i prins Eugens måleri: de vita skärgårdsbåtarna som gick på farleden nedanför hans fönster. Detta motiv har Eugen skildrat många gånger under de första åren som bofast på Udden och då gärna i skymningsljus. Prinsen beskrev detta själv i ett brev: ”Med skymningsmotiv har jag gjort en hel del saker. Det är ju nya syner efter min flyttning hit. Den stora ångkvarnen mitt emot med alla lysande fönster och en upplyst ångbåt med en eldkvast av spelande ljus i kölvattnet.”

1906. Olja på duk, 81×122 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 228)