Hamnen i Kivik

Under 1930-talet målade prins Eugen flera somrar på Österlen i Skåne. Liksom i Rom på 1920-talet målade han gärna sittande i sin målarbil. Lika väl som Eugen målade det böljande landskapet vid Brösarps backar, kunde han ge en sådan stram skildring som denna av en segelbåt i Kiviks hamn.

1931. Oljetempera på papp, 33 x 48 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 600)