Motiv från Dala, Västergötland

År 1910 fick prins Eugen uppdraget att utföra altartavlan i Kiruna kyrka, och det var bland annat för detta arbete han sökte sig till Västgötaslätten vid Dala. Sommarbostaden blev gården Stora Dala. Han lärde sig uppskatta det omgivande öppna landskapet som skilde sig från Tyresös mer slutna och kuperade landskap. I målningarna från Dala finns en tendens till en ökad färgintensitet och penselskriften har blivit mer pastos.

1910. Olja på duk, 90×80 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 297)