Molnet

Molnet, kanske prins Eugens mest kända målning, målades också den på Tyresö. Detta är den första versionen från 1895, vilken skänktes av prins Eugen till konstsamlaren och mecenaten Pontus Fürstenberg i Göteborg. Idag ingår målningen i Göteborgs konstmuseums samlingar. Studiet av motivet inleddes 1894, han skrev till sin mor den 23 juli detta år: ”Jag håller emellertid på med en större sak, gröna lummiga trädmassor och ett stort vitt moln. Tavlan lovar bra och blir nog färdig när jag kommer åter med friska krafter.”

1895. Olja på duk, 112×103 cm
Tillhör Göteborgs konstmuseum (GKM 360)