Det klarnar efter regn

Prins Eugen målade under en lång följd av somrar på Tyresö och han lärde väl känna naturen och dess variationsrikedom. Denna målning visar ett motiv från Albysjön, dit prinsen vid ett flertal gånger sökte sig för att måla, där regnet dragit förbi och det ljusnar igen. Han har stått på en höjd ovanför sjön och målat, vilket ger det vidsträckta perspektivet.

1904. Olja på duk, 100 x 160 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 200)