I nödhamn

Med en kraftig penselföring och i dov färgställning har prins Eugen framställt fartygen som ligger för ankar i Ryssviken. Målningen präglas av en ödesmättad stämning och den skall enligt uppgift ha tillkommit strax efter andra världskrigets utbrott i september 1939. Prins Eugen var under världskriget alls inte neutral, han påverkades av vad som hände och tog öppen ställning mot nazismen.

1939. Olja på masonit, 61×46 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 692)