Gamla Waldemarsudde I

Byggnaden i denna målning kallas idag Gamla huset, vilket den har kallats alltsedan prins Eugens hem stod färdigt 1905. När prinsen förvärvade Waldemarsudde var det i Gamla huset han bodde sommartid. Detta corps-de-logi uppfördes av Waldemarsuddes dåvarande ägare Carl Magnus Fris på 1780-talet och ombyggdes senare vid 1800-talets mitt av Johan Bergman Olsson.

1904. Kol och krita på papper monterad duk, 55×75 cm
Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 194)