Det gamla slottet

Efter noggrant letande fann prins Eugen i Sundbyholms kungsgård sin sommarbostad för 1893. Till en början tillfredsställde omgivningarna honom inte; det fanns ingenting där som grep honom så att han ville måla det. De målningar som tillkom under Sundbyholmsommaren är i hög grad personliga uttryck. Prins Eugen kämpade med en känsla av själslig ensamhet som kommer till uttryck i målningarna. Han hade dessutom tidigare under året förvärvat Ernst Josephsons målning Strömkarlen, just ett starkt personligt uttryck. För sommaren 1893 föresatte sig prins Eugen att måla sin egen Strömkarl: en starkt personlig målning, en disharmoni. Detta blev Det gamla slottet, där Sundbyholms slott ligger förfallet och övergivet med ett ovädersmoln ovanför sig.

1893. Olja på duk, 101×97 cm Tillhör Prins Eugens Waldemarsudde (WE 3)