Teodor Lundberg

Johan Theodor Lundberg (1852-1926), född den 21 juni 1852 i Stockholm, var en svensk skulptör och konstprofessor.

Lundberg utförde flera reliefer och statyetter i sandsten eller täljsten för Uppsala domkyrkas tre portaler (1892–1894). Monumental och kraftfullt genomarbetad är gruppen Fosterbröderna från 1887–1888 föreställande två kämpar efter striden. Bland många figurkompositioner bör nämnas den vackert komponerade gruppen Sagor – konstnärens hustru och två barn fördjupade i lektyr. Lundberg utförde även talrika porträttbyster av bland andra arkitekterna Isak Gustaf Clason, Gustaf Wickman och Carl Hårleman samt av professor Wilhelm Erik Svedelius och arkeologen Oscar Montelius.