Richard Bergh

Richard Bergh (1858 – 1919) var verksam inom den så kallade opponentrörelsen och blev en av ledarna för dess efterföljare, Konstnärsförbundet. Han var även aktiv som författare och publicerade ett stort antal radikala och konstkritiska artiklar.

I prins Eugens konstsamling finns ett 20-tal större verk av Richard Bergh. Denne stod också prins Eugen personligen nära; till Berghs 60-årsdag skrev Eugen: ”Det finns väl ingen som verkat så livgivande på mig som du genom att göra konsten och livet innehållsrikt och genom att skänka båda en inre mening.”

I Waldemarsuddes samlingar ryms såväl symbolistiska målningar som Flickan och döden målad 1888, som inkännande porträtt, exempelvis den år 1909 utförda studien till porträttet av skalden Gustaf Fröding.

Om inriktningen på sitt konstsamlande, skrev prins Eugen till Richard Bergh år 1913: ”Nej, jag ska allt begränsa mig till svenska saker nu, endast undantagsvis något utländskt.”