Per Ekström

Prins Eugen gjorde sina första konstförvärv år 1887, bland dem fanns en målning av Per Ekström, som han fyra år senare köpte målningen Översvämning. Motiv från Île St. Ouen av. Motivet framställer ett vårlandskap, där högresta gracila trädstammar reser sig ur den översvämmade marken. Solen döljs bakom en slöja av dis och kastar ett svalt sken över vattnet. Ekströms påverkan från det franska valörmåleriet är märkbar i målningen.
Eugen beskrev Ekström som målare i ett brev till sin mor: ”Han envisas sedan länge att måla solen, dock helst då den är något omtöcknad. ‘Först när jag kan det´, säger han, ‘skall jag börja med stark skymning eller något sådant, något stiligt stämningsfullt.’ Han ser säkert naturen som han målar den, och sliter hellre ont än han gör några eftergifter på sin uppfattning för att behaga publiken”.

Från Frankrike flyttade Ekström hem till Öland, där han vuxit upp, och fortsatte där sina skildringar av solen, att skildra ljuset och färgspelet vid solens upp- och nedgång.