Oscar Björck

Oscar Björck (1860 – 1929) studerade vid Konstakademien och var under sitt liv verksam där som både professor och preses. Med tiden blev Björck en av landets mest efterfrågade porträttkonstnärer. Beställningarna kom från hovet och från de högre ståndskretsarna, men han målade även porträtt av sin familj, självporträtt samt porträtt av vännerna och konstnärskollegorna. Vännen och författaren Verner von Heidenstam avkonterfejades år 1900 i samlad monumental form stående på sin balkong mot bakgrund av Värtans blanka vatten.

Vänporträtten är känsligt utförda, konstnären stod dessa personer nära och kände dem därmed väl. Porträttet av kung Oscar II är ett officiellt paradporträtt med konungen klädd i den ceremoniella kröningsskruden. Målningen tillkom med anledning av kungens 25-årsjubileum som svensk regent och är ett förarbete till det stora porträttet i Gripsholms slott, men det är inte en bild från kröningen: kröningen ägde rum 1873 och Oscar II valde att låta sig krönas i generalsuniform. Mot en mörk brun bakgrund och stående på ett brunmålat trägolv framträder Oscar II i helfigur som den ende aktören på en teaterscen.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Fiskare
1884 Etsning 30×41 cm
WB 7 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av konstnären Axel Jungstedt
1886 Olja på duk 61×50,5 cm
W 1258 Inköpt 1960 av museet

Blenda
1890 Pastell 59×49 cm
W 72 Gåva av konstnären till prins Eugen

Stilleben
Omkr. 1890 Olja på duk monterad på kartong spikad på trä 48×34 cm
W 73 Gåva 1937 av C. G. Rosenberg till prins Eugen

Månskenslandskap
1891 Olja på duk 38,5×39,5 cm
W 74 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av landshövding A. G. Wästfelt
1892 Olja på duk 34×27,5 cm
W 76 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av friherre Johan Nordenfalk
Förarbete till porträtt i Kungl. Akademien för de fria konsterna. 1892 Olja på duk 37×30 cm
W 77 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av fru Charlotte Clason
1893 Olja på duk 89×69 cm
W 1440 Gåva 1970 av Barbro Björck till museet

Porträtt av prins Eugen
Studie för porträtt i Nationalmuseum. 1895 Olja på duk monterad på pannå 32×22 cm
W 1246 Inköpt 1951 av museet

Porträtt av prins Eugen
Studiehuvud för porträtt i Nationalmuseum. 1895 Olja på papp 58×40 cm
W 1252 Inköpt 1956 av museet

Blomsterstilleben
Omkr. 1896 Hartsfärger på trä 34×27,5 cm
W 79 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av konstnärens hustru Isaria
1898 Olja (harts?) på duk 58×49 cm
W 862 Gåva 1940 av konstnärens dotter Ingrid (gift Nylin) till prins Eugen

Läsande flicka
(konstnärens dotter Margit). 1902 Krita 47×28 cm
W 81 Gåva av konstnärens dotter Margit (gift Friis) till prins Eugen

Porträtt av prinsessan Ingeborg.
Förarbete till porträtt i norske kungens ägo. 1904 Pastell på papper 208×117 cm
W 82 Gåva av konstnären till prins Eugen

Porträtt av prins Eugen.
Omkr. 1905 (Tillskriven Oscar Björck) Olja på duk 91×38 cm
W 1196 Inköpt 1956 av museet

Tyresöån
Skiss till oljemålningen Svanorna i privat ägo. 1906 Blyerts på papper monterad på pannå 17×35 cm
W 83 Prins Eugens kvarlåtenskap

Prins Eugen målar på Tyresö
1909 Blyerts och krita på blått papper 36×25,5 cm
W 1040 Gåva av konstnären till prins Eugen

Valhallavägen, höst
1910 Olja på duk 100×80 cm
W 1174 Gåva 1947 av Margit (konstnärens dotter) och Helge Friis till prins Eugen

Motiv från Waldemarsudde
Omkr. 1910 Olja på papp 30,5×24 cm
W 84 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av prins Eugen
Studie. Omkr. 1914 Olja på duk 88×58 cm
W 1512 Prins Eugens kvarlåtenskap

Prins Eugen
Porträttstudie. Omkr. 1915 Olja på duk 60×43 cm
W 1513 Prins Eugens kvarlåtenskap

Prins Eugen
Detaljstudie för helfigursporträtt. Omkr. 1915 Olja på duk 98×72 cm
W 1514 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av prins Eugen
Ofullbordad. Omkr. 1915 Olja på duk monterad på trä 75×66 cm
W 85 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av prins Eugen
Studie. Omkr. 1915 Olja på duk 60×75 cm
W 86 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av prins Eugen
Ofullbordad studie. Omkr. 1915 Olja på duk 60×50 cm
W 87 Prins Eugens kvarlåtenskap

Blomsterstilleben
Omkr. 1920 Olja på duk 46×33 cm
W 88 Prins Eugens kvarlåtenskap

Hamnmotiv från Helsingör
1924 Olja på papp 31,5×44,5 cm
W 89 Gåva 1925 av konstnären till prins Eugen

Självporträtt
Odaterad Olja på duk 31×24 cm
W 864 Gåva 1940 av konstnärens dotter Ingrid (gift Nylin) till prins Eugen

Björkhage vid Örberga
Odaterad Blyerts och krita å blått papper 25,5×36 cm
W 995 Gåva av konstnären till prins Eugen

Skogsbacke
Odaterad Blyerts och krita på blått papper 20×15 cm
W 1023 Gåva av konstnären till prins Eugen

Ekbacke
Skiss. Odaterad Blyerts och krita på blått papper 15×20 cm
W 1045 Gåva av konstnären till prins Eugen

Porträtt av prins Eugen
Odaterad Olja på duk 57×44,5 cm
W 1285

Naken modell
Odaterad Etsning 23×17,5 cm
WB 8 Gåva av konstnären till prins Eugen

Kvarnen på Waldemarsudde
Odaterad Blyerts och krita på papper 22,5×18,5 cm
W 1971 Prins Eugens kvarlåtenskap

‘Villan’ på Waldemarsudde
Odaterad Krita på papper 22,5×33 cm
W 1972 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av Louise Alvar Harding.
Odaterad Olja på duk 215,5×118,5 cm
W 2010 Gåva 2003 till museet av Charles Alvar Beckman Harding