Karl Nordström

År 1895 slog sig Karl Nordström (1855 – 1923) ner i den halländska kuststaden Varberg tillsammans med konstnärerna Richard Bergh och Nils Kreuger. De tre kamraterna hade ett starkt behov av förändring och lämnade storstadslivet bakom sig för att leva och arbeta nära naturen. För Nordströms del (född och uppväxt i Bohuslän) blev det av avgörande betydelse och hans nittiotalsmåleri kom att präglas av de nya ideal som växt fram som en motrörelse mot 1880-talets naturalism.

Det efterföljande decenniet kom att präglas av nationalromantiken med dess poetiska grundstämning. ”I Norden måste landskapsmålaren vara skald”, skrev Richard Bergh i en ofta citerad essä om nittiotalets Nordström.

Formellt ryms det nya stämningsmåleriet inom begreppet syntetism, en konstriktning som kännetecknas av en långt driven dekorativ förenkling med sammanhängande färgfält.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:
Havreåker, Lyrön
1887 Olja på duk 33,5×50 cm
W 566 Prins Eugens kvarlåtenskap

Hovlandadalen, vinter
1888 Olja på duk 40×77 cm
W 567 Inköpt 1889 av prins Eugen

Motiv från Djurgården (Waldemarsudde)
1889 Olja på duk 15×22 cm
W 568 Prins Eugens kvarlåtenskap

Dockan, Djurgården
1889 Pennteckning 29×39 cm
W 569 Prins Eugens kvarlåtenskap

Motiv från Djurgården (Waldemarsudde)
Omkr. 1889 Pennteckning 11×17,5
W 570 Prins Eugens kvarlåtenskap

Borreberget på Tjörn
1895 Kol på papper 46,5×60,5 cm
W 567 Prins Eugens kvarlåtenskap

Landskap från Tjörn
1895 Olja på duk 66×93 cm
W 574 Inköpt 1913 av prins Eugen

Borreberget, Tjörn
1895 Olja på duk 70,5×94 cm
W 575 Inköpt 1897 av prins Eugen

Min hustru
1896 Olja på duk 94,5×75 cm
W 577 Inköpt 1913 av prins Eugen

Hogagård, Tjörn
1897 Krita och tusch 46×59 cm
W 578 Inköpt 1936 av prins Eugen

Trädet, höst
1902 Kol på papper 53×46,5 cm
W 579 Prins Eugens kvarlåtenskap

Skäret
1903 Kol på brunt papper 41×65 cm
W 580 Prins Eugens kvarlåtenskap

Afton I hamnen, Kyrksund
1903 Kol på papper 44,5x 60 cm
W 581 Prins Eugens kvarlåtenskap

Landskap med gård
Omkr. 1903 Kol på papper 40×60 cm
W 582 Prins Eugens kvarlåtenskap

Höstafton i parken
1904 Kol på papper 49,5×60
W 583 Prins Eugens kvarlåtenskap

Septemberkväll
1904 Kol och krita på blått papper 62×86 cm
W 584 Prins Eugens kvarlåtenskap

I en gammal park
1906 Olja på duk 99×102 cm
W 586 Inköpt 1907 av prins Eugen

Regnbågen och berget
1906 Olja på duk 78×129
W 585 Inköpt 1913 från konstnären av prins Eugen

Fraktskuta i farleden
1906 Kol och krita på blått papper 46×60 cm
W 587 Gåva från konstnären till prins Eugen

Grustäkten vid Norrtull
1906 Kol på papper 55×76 cm
W 588 Prins Eugens kvarlåtenskap

Dalgång i det inre av Tjörn
1907 Kol och krita på brunt papper 70×99 cm
W 590 Prins Eugens kvarlåtenskap

Arbetsrökar.
1907 Kol och krita på brunt papper 69×98,5 cm
W 591 Prins Eugens kvarlåtenskap

Birkastaden, Stockholm
1907 Kol på brunt papper 69×96 cm
W 592 Prins Eugens kvarlåtenskap

Från Kungsholmen
1908 Blyerts på papper 24×35,5 cm
W 1693 Gåva 1910 av Konstnärsförbundet

Vid Norrtullsgatan
1913 Olja på trä 45×36 cm
W 594 Prins Eugens kvarlåtenskap

I stadens utkant
1913 Olja på duk 35,5×65,5 cm
W 595 Inköpt 1915 av prins Eugen

Vid Häcken, Skärholmen
1913 Olja på duk 36,5×64 cm
W 596 Inköpt 1916 av prins Eugen

Midsommargrönska vid Brunnsviken
1914 Olja på duk 63×70 cm
W 597 Inköpt 1915 från konstnären av prins Eugen

Utkantsterräng med nyfallen snö
1914 Olja på duk 68×52 cm
W 598 Inköpt 1916 av prins Eugen

Magasin och kåkar vid Norrtulls station
1914 Olja på duk 50×72 cm
W 599 Inköpt 1916 av prins Eugen

Snö i töväder (Norrtull)
1914 Olja på duk 45×61,5 cm
W 600 Inköpt 1915 från konstnären av prins Eugen

Blomstertäppa bland klipporna
Kyrksund. 1915 Olja på duk 57×60 cm
W 601 Inköpt 1916 av prins Eugen

Slätten på Djurgården
1915 Olja på duk 71,5×48,5 cm
W 602 Inköpt 1916 från konstnären av prins Eugen

I Hagaparken
1915 Olja på duk 65,5×77,5 cm
W 603 Inköpt 1915 av prins Eugen

Novilla på Djurgården i eftermiddagssol
1916 Olja på trä 45×54 cm
W 604 Inköpt 1916 av prins Eugen

Utkant vid Norrtullsgatan
1917 Olja på duk 81×59,5 cm
W 1043 Förvärvad 1940 av prins Eugen genom byte mot en av hans egna målningar

Badstället
1917 Olja på duk 43×79 cm
W 605 Prins Eugens kvarlåtenskap

Stilleben med torskar
1918 Olja på trä 29×40,5 cm
W 606 Inköpt 1925 av prins Eugen

Skärgårdsmotiv från Bohuslän
1918 Kol på papper 30,5×46 cm
W 607 Prins Eugens kvarlåtenskap

Nature Morte
1919 Olja på duk 37×45 cm
W 608 Inköpt 1926 av prins Eugen

Motiv från Gröndal
1919 Kol på papper 30,5×46 cm
W 609 Prins Eugens kvarlåtenskap

Mellan trädgårdsmurarna
Motiv från Frankrike. 1921 Olja på duk 33×40,5 cm
W 610 Prins Eugens kvarlåtenskap

Gamla båtbryggan, Gröndal
Olja på duk 36,5×45 cm
W 611 Inköpt 1923 av prins Eugen

Från Drottningholm (Kanton)
1923 Olja på duk 44,5×54 cm
W 612 Prins Eugens kvarlåtenskap