Julia Beck

År 1873 blev Julia Beck ( 1853-1935) antagen som elev på Konstakademien i Stockholm. Kvinnliga elever hade funnits på den så kallade fruntimmersavdelningen sedan 1864 och i Becks årskurs fanns bland andra Mina Carlsson-Bredberg (även hon representerad i Waldemarsuddes samlingar), Eva Bonnier och Karin Bergöö (senare gift med Carl Larsson). Julia Beck kom att leva och verka i Frankrike under större delen av sitt liv. I likhet med många kvinnliga konstnärer ägnade hon sig till en början åt porträttmåleri. Det var emellertid landskap som hon helst ville måla, och med undantag av målningen Klosterkatedralen i Rouen, är de verk med vilka hon är företrädd i samlingarna också alla landskapsbilder. I likhet med exempelvis Carl och Karin Larsson, Richard Bergh, Karl Nordström och Nils Kreuger, tillbringade Julia Beck flera somrar i den lilla byn Grez-sur-Loing utanför Paris. Hon var även aktiv i Opponentrörelsen

I Waldemarsuddes arkiv finns åttabrev från Julia Beck till prins Eugen. I ett av dem tackar hon prinsen för att hon fått måla i parken på Waldemarsudde och önskar meddela: ”en för mig mycket glädjande och betydande nyhet, Franska staten har inköpt mitt sista arbete i Sverige Soirée d’Avril chez le Prince Eugen.” (Aprilafton hos prins Eugen). Julia Beck var en av få svenska kvinnor som runt sekelskiftet 1900 lyckades leva på sitt konstnärskap. Mot slutet av sitt liv tilldelades hon hederslegionen av franska staten.

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Parklandskap, Frankrike.
1910 Akvarell på papper, 24×66 cm
W 1215 Prins Eugens kvarlåtenskap

Klosterkatedralen i Rouen
1912 Akvarell på papper, 40×58 cm
W 1216 Prins Eugens kvarlåtenskap