Herman Norrman

Målaren och tecknaren Herman Norrman (1864-1906) föddes i Småland där han också kom att verka större delen av sitt liv. Han var utbildad på Konstakademien i Stockholm och på Valands konstskola i Göteborg. Omkring år 1890 gick Norrman från ett blont friluftsmåleri mot en kraftigare, mer pastos teknik. Han kom i första hand att ägna sin konst åt det landskap han kände bäst: det småländska. Målningarna kännetecknas av en varm, närmast glödande kolorit, där också konstnärens intresse för ljusets variationer framträder. I Norrmans produktion ingår även porträtt och interiörmålningar. Redan under sin livstid blev Norrman väl företrädd i prins Eugens konstsamling. Prinsen fortsatte att köpa Norrmans verk även sedan denne avlidit, och det finns hela 25 verk av Norrman på Waldemarsudde. På Sveriges Allmänna Konstförenings minnesutställning över konstnären år 1946 invigningstalade prins Eugen och sa då bland annat följande:

”Norrman eftersträvade ej erkännande. Han ville med sin konst framför allt ge uttryck för vad han innerst kände. Den fick hellre vara brutal än insmickrande. Hans teknik verkade nog också, då han först framträdde ganska frånstötande och tung och är det kanske ännu för mången. Men granskar man den närmare, ser man med vilken kärlek han har smekt varje penseldrag.”

Övriga verk i Waldemarsuddes samlingar:

Läsande man
1888 Blyerts på papper, 18×10,5 cm
W 620 Prins Eugens kvarlåtenskap

Motiv från Paris
Omkr. 1890 Olja på duk, 34×27 cm
W 622 Prins Eugens kvarlåtenskap

Motiv från Frankrike
Omkr. 1890 Olja på duk, 25,5×18,5 cm
W 621 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av Albert Norrman, konstnärens bror
1891 Olja på duk, limmad på papp, 25,5×20,5 cm
W 623 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av målarmästare J Fälth
1896 Olja på duk, monterad på papp, 48×64 cm
W 626 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av Sigge Norrman, konstnärens bror
1896 Olja på duk, 49×67 cm W 627 Prins Eugens kvarlåtenskap

Vinterbild. 1896
Olja på papp, 26×29,5 cm
W 624 Prins Eugens kvarlåtenskap

Småländskt landskap
1898 Olja på duk, 44×73 cm
W 628 Gåva från Hjalmar Lundbohm till prins Eugen

Porträttstudie av konstnärens hustru
1898 Olja på duk, 42×30 cm
W 629 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av kemikaliehandlare E. Sandberg.
Omkr. 1898 Olja på duk monterad på trä, 42×30 cm
W 630 Prins Eugens kvarlåtenskap

Vinterblommor
1899 Olja på duk, 30,5×42,5 cm
W 632 Prins Eugens kvarlåtenskap

Aftonsol
1899 Olja på duk, 60×117 cm
W 631 Inköpt av prins Eugen från konstnären 1903

När dimman stiger
Motiv från Tranåstrakten. 1904 Olja på duk, 116×129 cm
W 633 Inköpt av prins Eugen från konstnären 1904

Aftondimma
Omkr. 1904 Olja på duk, 48x64cm
W 635 Prins Eugens kvarlåtenskap

Vita skyar
Omkr. 1905 Olja på duk, 100×110 cm
W 636 Inköpt av prins Eugen 1920

Landskap
Odaterad Kol på papper på papp, 32×27 cm
W 639 Prins Eugens kvarlåtenskap

Porträtt av ung man
Odaterad Akvarell på papper, 35,5×25,5 cm
W 638 Inköpt av prins Eugen 1916

Kaféscen
Odaterad Blyerts på papper, 10,5×18,5 cm
W 640 Prins Eugens kvarlåtenskap

Figurstudie
Odaterad Blyerts på papper, 17×16 cm
W 641 Prins Eugens kvarlåtenskap Landskap

Odaterad
Bly.erts på papper, 25×22 cm
W 642 Prins Eugens kvarlåtenskap

Självporträtt
Odaterad Blyerts på papper, 14×14 cm
W 643 Prins Eugens kvarlåtenskap

Vinterlandskap
Odaterad Kol på papper, 44×60,5 cm
W 644 Prins Eugens kvarlåtenskap