Gösta Adrian-Nilson

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965), känd som signaturen GAN, föddes i Lund. Efter studier vid Kristian Zahrtmanns målarskola i Köpenhamn reste Adrain-Nilsson år 1913 till Berlin, detta vid en tid då de flesta av hans generationskamrater for till Paris. I Berlin kom han i kontakt med abstrakt konst, futurism och kubism, något som hade stor inverkan på hans egen konst. Gösta Adrian-Nilsson kom att bli en banbrytare för den radikala konsten i 1910 och 20 – talets Sverige. I Waldemarsuddes arkiv finns sju brev från GAN till prins Eugen, som vid olika tidpunkter stöttade GAN ekonomiskt. ”Jag vet att Ni icke, såsom flertalet, ställer Eder osympatisk till den ‘riktning’ jag representerar”, skrev Adrian-Nilsson till prins Eugen år 1922.

Gösta Adrian-Nilsson ägnade sig även åt konstteori som exempelvis i Den gudomliga geometrin (1922). På 1920-talet blev GAN en inspirationskälla för Halmstadgruppen, vars surrealistiska konst blev ett viktigt inslag i svenskt konstliv. Av Gösta Adrian-Nilsson finns två oljemålningar och två akvareller i samlingarna. En av akvarellerna, Gata, tillföll Waldemarsudde genom en testamentarisk gåva 2006.